Güncellenenler

Sivrihisar’da Gezilecek Yerler

sivrihisar vkf - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

Bazı semtler ve şehirler vardır insana güç verir, yaşama azmi verir, kültür ve medeniyet birikimi kazandırır, kısaca sizi siz yapan değerler tohumunun atıldığı yerlerdir bu semtler, ama biz bunu çok geç anlarız.*

Bünyesinde yetişen Nasreddin Hoca ile gülmeyi – güldürmeyi ve düşündürmeyi, Yunus Emre ile sevmeyi – sevilmeyi ve Hızır Bey ile de Adaletin ne olduğunu dünyaya tanıtan âlimlerimiz ve insanlığa hediye eden tarihin ilim yuvası Sivrihisar. **

Yolunuz Bir Gün Mutlaka Sivrihisar’a Düşsün! 

Rüzgâr gibi zamanın da yabancısı olduğu mekânlar vardır. Yılların, yüzyılların ılık bir aydınlık gibi ışıttığı mekânlarda, hareketin ve sükûnun, huzurlu bir sessizliğin sinip kaldığına tanık olursunuz. Bilgeler yurdu Sivrihisar’da kafanızı çevirdiğiniz her yerde hafızanın, hatıranın ve yaşanmışlıkların eteklerine tutunan hüzünlü hikâyelerle baş başa bulursunuz kendinizi.

Sivrihisar, tarihi yolların kesişme noktasında Frigler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılardan devraldığı birçok miras ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçmişte bir uç beyliği olan Sivrihisar, özellikle Türk – İslam dönemi tarihi yapıları ile sizi geçmişe sürükleyecektir. Ankara – Eskişehir karayolunun tam ortasında, dünyanın bütün gürültülerinden koparak huzurlu bir mola vermek isterseniz, Sivrihisar tam size göre.!

Heybetli kalesi Yazıcıoğlu ve gerdanlığı Saat Kulesi, kendisi kadar eski tarihi eserleri ile Sivrihisar; Ünlü Kral Yolunun geçtiği ve Kibele Tapınağının bulunduğu Pessinus, üç kıtadan kuşların konakladığı Balıkdamı Kuş Cenneti ve onlarca cami, mescit, çeşme, hamam, tarihi ev, konak, eski mahallelerde size zamanın donup kaldığı hissini verecektir. A. Hamdi Tanpınar’ın Bursa için söylediğini siz Sivrihisar için söyleyeceksiniz: “Takvimle, saatle ilgisi olmayan ikinci bir zaman daha var.” ***

Sivrihisar’a Gitmek için 25 Neden ve Sivrihisar’da Gezilecek Yerler

1- HIZIR BEY MESCİDİ:  15. yüzyıla ait yapı, Kubbeli Mahallesi Hızırbey Sokaktadır. Kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. 1963 yılına kadar Belediyenin gaz deposu olarak kullanılan Mescit, yapılan aslına uygun onarımlar sonucu orijinal formuna yakın bir görünüme sahip olmuştur. Bugün ibadete açıktır. DETAYLAR >

hizbme - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

2- KILIÇ MİNARESİ: Mescitsiz Minare, Sivrihisar kılıçla fethedildiğinden ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescit olmasından dolayı bu adı aldığı söylenir. Bir başka rivayete göre Oğuz boylarının Kılıç aşiretinden adını alır. Tümüyle ahşaptan yapılan yapının mescidi yıkılmış ve günümüze yalnızca minare kalabilmiştir. Mescitsiz Minare Selçuklu sanatının güzel bir örneği.

minare - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

3- AZİZ MAHMUD HÜDAİ CAMİİ: 1591 tarihinde Aziz Mahmud Hüdai tarafından yaptırılan ve ismiyle anılan camiye, 1893’te yeniden yapılmasından dolayı, Aziz Mahmut Hüdai Camii yerine Yeni Cami denilmiştir. Ortası büyük, çevresi yarım kubbeler şeklinde, ahşap tarzda yapılmıştır. Minaresi 1894 yılında yapılmıştır. Şerefe altında iki kuşak bulunmaktadır. Yapım sırasında birinci kuşaktaki yüksekliğin yeterli görülmediği ve kuşağın yükseltildiği anlaşılmaktadır. Celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz Mahmut Hüdai, hem bir şeyh hem de bir şairdir. Dönemin büyük sofisi 1543-1623 arasında yaşamıştır.

hudaicami - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

4- ALEMŞAH KÜMBETİ: Sivrihisar ilçe merkezinde bulunan Alemşah Kümbeti, İlhanlıların Anadolu Selçuklu Devletini istilası zamanında inşa edilen bir Anıt yapıdır. Detaylar için tıklayın >

akumbet - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

5- BALABAN CAMİİ: Sofya Fatihi Balaban Paşa tarafından yaptırılmıştır. Dört ahşap direkli ve ahşap örtülü caminin minaresi güzel tuğla işçiliği ile ilgi görür. Cami önündeki çeşmenin de Balaban Paşa tarafından yaptırıldığı kabul ediliyor.

balcami - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

6- HOŞKADEM CAMİİ: 15. yüzyıla tarihlenen bu camii Hacı Hoşkadem tarafından yaptırılmıştır. Karacalar Mahallesi Hoşkadem Sokak 385 ada, 1 nolu parsel de Va­kıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. DETAYLAR >

hkadem cami - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

7- YUNUS HOCA KÜMBETİ: 1274 yılında yapılmıştır. Ravzat-ül Ahbar adlı eserde, Selçuklu Bahriye Nazırı Sadreddin Hoca Yunus’un, Cimri ve Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından öldürülmesi üzerine yapıldığı yazılıdır. 6 metre çaplı kubbesi bulunan kümbetin kapı mermer sövelerinde çarkıfelekler, yaprak ve bitki motifleri ile geometrik bezemeli iki şerit arasında bir geyiği kovalayan aslan figürü görülür.

yhkumbet - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

8- NAMAZGAH: Eskiden şehir dışında, kırda ve set üzerinde mihrap konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere namazgâh deniliyor. Namaz dışında bir başka işlev daha üstleniyor; bayramlarda, yağmur dualarında, hacıları gönderirken, asker uğurlarken halk burada toplanıyor. Sivrihisar’da halk namazgahı “Bayram Musalla” diye adlandırıyor. Namazgâhın mihrabı, 7 basamaklı minberi ve namazgâhın orta yerinde müezzinliği bulunuyor. Etrafı taş duvarla çevrili olan namazgâhtaki kitabeden 1799 yılında tamir edildiği anlaşılıyor.

namazgah 2 - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

9- ULU CAMİ: Selçuklu döneminden günümüze ulaşan, ahşap direkli camilerin nadir örneklerinden biridir. Şehrin merkezinde, kapladığı alan ve diğer özellikleri ile ulu kelimesi bu eserde tam anlamını bulur. Geniş açıklama ve fotoğraflar için tıklayın >

10- AKDOĞAN MESCİDİ: Selçuk Bey tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Akdoğan Mescidinin en özgün yanı, tavan örtüsünün 2/3’ünün “tüteklikli örtü” denilen teknikle yapılmasıdır.

akdomes - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

11- İHSAN ERDEMGİL KONAĞI: Atatürk, 7 Mart 1922’de Sivrihisar’a gelir. Kurtuluş Savaşının o zor günlerinde üç gün süreyle İhsan Erdemgil’in konağında kalır. Gündüz cephedeki birlikleri denetleyen Atatürk, geceleri ise İhsan Erdemgil’in konağını karargâh olarak kullanır.

ihsan erdemligil konak - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

VE ZAİMAĞA KONAĞI: Atatürk`ün Kurtuluş Savaşı sırasında bir süre ikamet ettiği ve Bakanlar Kurulunun, Ankara dışında, ilk kez toplantı yaptığı konağı mutlaka görmelisiniz. DETAYLAR >

12- KURŞUNLU CAMİİ: İlçe merkezindeki cami Şeyh Baba Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Kitabesine göre inşa tarihi 1492’dir. Bina, plan olarak tek kubbelidir. Üç kubbeli bir son cemaat yeri ve sağında caminin zarif bir minaresi ve önünde çeşmesi vardır. Son cemaat cephesi ve minare kesme taştan, diğer kısımları kesme taş üç sıra tuğladan inşa edilmiştir. Son cemaat yeri ince iki yan duvarı uzantısıyla ve kare şeklinde iki yığma ayaktan meydana gelmiş ve üç kubbelidir. Caminin en çarpıcı özelliklerinden biri duvarlarıdır. Duvar kalınlıkları son cemaat duvarında 1.32 m diğer duvarlarda 1.48 m olarak ölçülmüştür. Bu cami 1343’te Hacı Osman oğlu Hoca İbrahim’in yaptırmış olduğu mescidin yıkılıp genişletilen yerine yaptırılmıştır. Caminin yanındaki türbede Şeyh Baba Yusuf’un babası Halil Hoca ve oğlu Veli Hamdi Baba’nın kabri bulunmaktadır.

13- PESSINUS ANTİK KENT: Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde Sivrihisar’ın 15 km. güneyindeki Ballıhisar’da bulunuyor. Eski Kral Yolu üzerinde olan antik şehrin üzerinde bugün Ballıhisar Köyü kurulmuştur. Friglerce ‘Kybele’ diye adlandırılan ana tanrıçanın bulunduğu en önemli tapınma yerlerinden biri olarak biliniyor. Büyük olasılıkla bir meteor olan siyah taşın gökten inen tanrıça idolünün bulunduğu yerdi. Romalılar, Kartaca’ya karşı yapılan savaşı kazanabilmek için bu taşı MÖ 204 yılında Roma’ya götürürler ve bunu Magna Mater (Ulu Ana) diye adlandırırlar. Pessinus, ana tanrıça için yapılmakta olan törenlere sahne olur ve o dönemlerde kendini ana tanrıçaya adayanların merkezi konumuna gelir.

Pessinus’tan geçen Kral Yolu güvenilir ve kestirme olduğundan Roma ve Bizans çağlarında da kullanılır. Antik kentin yakınlarında yol kalıntıları günümüzde de görülebilir. Roma çağında Pessinus’a giden yollarda mil taşları kullanılır. Hellenistik çağda şehirdeki tapınak onarılır, meclis binası, stoa, kanal, tiyatro ve yollar yapılır. 1967 yılında Belçika Gent Üniversitesi tarafından aralıklarla 2008 yılına kadar kazı çalışmaları yapılmıştır. 2009 yılından itibaren kazılar, Avustralya Melbourne Üniversitesi tarafından devam etmektedir. Kazılar sonucunda çıkan eserler Eskişehir Arkeoloji Müzesinde ve Pessinus’ta kurulan açık hava müzesinde sergilenmektedir. DETAYLAR >

14- DOĞAN ASLAN MESCİDİ: II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in bayraktarı Doğan Aslan Bey tarafından 1247’de yaptırılmıştır. Sekiz dilimli kubbesi ve son cemaat yeri ile bölgedeki yapılardan farklı mimariye sahiptir. Detaylar >

15- GELENEKSEL SİVRİHİSAR EVLERİ: Sivrihisar’da zamanın ağırlığını taşıyan, dar yollar arasında birçok eski ev güzel mimarisiyle sizleri büyüleyecek. Detaylar için tıklayın >

geleneksel sivrihisar evleri - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

16- DOĞA SPORLARI: Sivrihisar’da tracking, hiking, kampçılık, kuş gözlemciliği, kaya tırmanışı için uygun birçok rota bulunuyor.

kayaliklar - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

17- HAZİNEDAR MESCİDİ: İlçenin en önemli tarihi eserlerinden biride, Anadolu’nun Kabe Minyatürlü İlk Mescidi olan Hazinedar Mescidi ilçe merkezindedir. Anadolu Selçuklularından Hazinedar (Maliye Nazırı) olan Necibiddin Mustafa’nın kendi adına 15. yüzyılda yaptırdığı mescidin içerisi minyatürlerle bezelidir.

hazinedar3 - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

18- ERMENİ KİLİSESİ: Surp Yerortutyun (Ermeni) Kilisesi 1650’de inşa edilmiş olup, 1876’da yangın sonucu zarar görmüş ve 1881 senesinde Patrik Nerses Varjabedyan döneminde mimar Mintes Panoyat tarafından yeniden inşa edilmiştir. Türkiye’nin en büyük Kiliselerinden biridir. Yapının Tarihçesi ve Mimari Özellikleri ile ilgili yazı ve fotoğraflar için tıklayınız.

sivrihisar ermeni kilisesi - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

Ve Türkiye’nin İlk Açık Hava Heykel Müzesi

2017 yılı Haziran ayında açılışı yapılan Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi, Türkiye’nin ilk açık hava heykel müzesi olma özelliğine sahiptir. Açıldığı günden itibaren binlerce ziyaretçisi olan müzede Sivrihisarlı Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılmış olan heykeller, Sivrihisar’ın yalçın kayalıklarına yaslanmış bir şekilde tüm ihtişamları ile sergileniyor ve günün 24 saati ziyaret edebileceğiniz 100 civarında heykel huzur verici bir sessizlik içerisinde ziyaretçilerini hayran bırakmaya devam ediyor. Geniş açıklama için tıklayın!

sivrihisar acik hava heykel muzesi - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

19- SAAT KULESİ ve SEYİR TERASI: Saat Kulesi 1899 yılında dönemin Kaymakamı tarafından yaptırılmıştır. İlçenin her tarafından rahatça görülebilmesi için yüksek bir kaya kütlesi üzerine inşa edilmiştir. Detaylar için tıklayın >

saatkulesi seyir terasi 1 - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

20- KARAKAYA MEZARI: Köy mezarlığının hemen yanı başında, toprak altındaki volkanik kaya kütlesine oyulmuş olan oda mezar, tipik Frig kaya mezarlarının en güzel örneklerinden biridir. Beşik çatılı, üçgen alınlıklı, arka arkaya yerleştirilen iki odadan oluşur. Arka odada ana kayadan yontulmuş, üzerine ölen kişinin yatırıldığı bir kline (antik yunanda bir çeşit yatak) vardır. Köyü kuzeyden ve batıdan çevreleyen kaya kütlelerinin yüksek kesimlerinde iki mezar daha bulunmaktadır.

karakaya mezar - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

21- TEKÖREN KÖYÜ: Köyün hemen kuzeydoğusunda Tunç ve Demir Çağı malzemesine sahip geniş bir ören yeri; kayalara oyulmuş basamaklı sunak, oda mezarı ve üzüm ezme havuzundan oluşan Frig dönemine ait bir açık hava kutsal alanı vardır.

tekoren - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

22- KARACAKAYA GELİN KIZ FRİG KAYA MEZARI: Yüksek ve kayalık Çal Tepesinin Karacakaya Köyü’ne bakan kuzey yüzünde, zirveye yakın bir kesimde sert mermer kayaya oyulmuştur. Beşik çatılı, üçgen alınlıklı, tek odalı bir mezardır. Mezar odasının içinde duvar yüzeyine işlenen figüratif kabartmaları ile son derece dikkat çekicidir. Kabartma alanında mezar girişine doğru ilerleyen ata yan oturmuş bir figür ile arkasında yaya olarak onu takip eden mızraklı bir figür vardır.

tekoren 1 - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

23- HAMAMKARAHİSAR CAMİİ:

Hamamkarahisar Köyünde Emir Seyfettin Kızıl tarafından 1259’da yaptırılır. Emir Seyfettin Kızıl’ın Türkmen Bayındır Boyu Beyi olduğu, İzzeddin Keykavus’un danıştığı üç büyük emirden biri olduğu belirtilir. Hamamkarahisar Camii, ana mekan ve son cemaat yeri olarak bölümlerin biçimlenmesi ve bütünleşmesi açısından Osmanlı mimarisine geçiş aşamasında, kimliğini günümüze taşıyabilen özgün bir örnektir. Detaylar için tıklayın >

24- ZEY KÖYÜ: Sivrihisar Dağlarının kuzey eteklerinde, kayalık bir yamaçta kurulmuştur. Köyün 1 km kadar güneyinde dar bir vadiyi iki yönden sınırlandıran kaya kütlelerinin yüksek kesimlerinde on iki adet oda mezar, iki adet basamaklı sunak ve üzüm ezme havuzu bulunur. Frig kaya sanatının özgün örneklerini oluşturan bu anıtlar ve bu alanın 1 km güneyindeki Zey Kalesi Frig yerleşmesine aittir.

zey koy - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

25- BÖĞÜRTLEN BALKAYASI FRİG KAYA ANITI: Böğürtlen Köyü’nün güneyinde, Balkayası olarak da adlandırılan yüksek kaya kütlesinin dik yüzüne oyulmuştur. Beşik çatılı, üçgen alınlıklı bir yapının ön cephesini simgeler. Ortada kapıyı simgeleyen dikdörtgen sığ bir niş vardır. Bilinen aynı tip Frig anıtlarından farklı olarak alınlık ve cephedeki geometrik bezemeler, koyu kırmızı renk boya ile yapılmıştır. ****

balkaya - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler

* Şehir Kokusu – Mehmet Mazak
** Mustafa Kılıçal
*** Murat Küçük
**** Eskişehir Valiliği, Aralık 2010 – Eski-Yeni Şehir kültür dergisi.

***

Eskişehir Sivrihisar Haberleri, Sivrihisar gezilecek yerler, Turistik yerler, Gezi rehberi, Sanal tur 

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar'da Gezilecek Yerler