Camiler

Yunusemre Camii ve Namazgâh

Yunusemre Camii

1970’Ii yıllarda bir dernek marifeti ile yapılıp ibadete açıldı. O muhitte büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. Kaloriferli düz çatılı ve müştemilan bulunan yeni camilerimizdendir.

Adres: Yunus Emre Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Cad. Sivrihisar

* * *

Namazgâh:

Farsça kökenli nemaz kelimesi ile “yer” anlamındaki “gah” edatının bir­leşmesinden meydana gelmektedir. Namaz kılman yer, nemazlık.

Eskiden şehir dışında kırda ve set üzerinde mihrap konulmak sureti ile namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır. Hutbe okunacak minberi ve mihrabı bulunur. Namazgâh Sivrihisar’ın musalla mevkiinde Kara Başlı Mahallesindedir. Selçuklu emirlerinden Emineddin Mikâil tarafından XIII. yy. da buraya bir cami yapılmak üzere Konya’dan Hazinedarı Necibüddin Mustafa gönderilmiş cami temeli atılmış, ancak cami tamamlanamadığı için buraya namazgâh yapılmıştır. (T. Özalp)

Nemazgâh’ın etrafında ihata duvarı vardır. Kıble duvarı 0.84 m. eninde, 4.85 m. uzunluğunda 2 metre yüksekliğindedir. Ortasında mihrap nişi mevcuttur. Mih­rap duvarı değişik ebatlarda mermerler­den inşa edilmiştir. Mermerden tek par­ça mihrap tasında, bitkisel bir motif, yanlarında birer sutünceyer alır. Bu taş (80×135 cm) boyutundadır. Prof. Dr. Hüsrev Subaşı bu ve Şeydi Mahmud Tür­besindeki mihrap nişlerinin Abbasiler dönemine ait olduğunu beyan etmiştir.

Mihrabın sağında 7 basamaklı minber ve namazgâhın orta yerinde bir müezzin yeri (seki) bulunmaktadır. Önemli dini faaliyetlerde, yağmur dualarında burada topluca Cuma namazı kılınır. İmam hatip okulu temel atma keza Bayram Mu­salla temel atma merasimlerinde burada Cuma Namazı kılınmıştır. Namazgahın Selçuklular dönemine ait kitabesi okunamamıştır. Bunun yanında bir taş daha olmasını söyleyenler olmuştur. Akmaydalı’nm bu taşın buraya ait olmadığı, yönündeki fikri kabul edilemez. Gerçi burası Tarihi Eserleri Koruma Derneğince restore edilmişse de aslına tam sadakat gösterilmiştir. Zikri geçen taş bu esere aittir. Öğrencilik yıllarında (1950) kitabın yazarı ve arkadaşlarınca koruma altına alman kitabe eski yerine konulmuştur.

Tamir Kitabesi Sahib-ül hayrat vel hasenat – Ömer Halil Bin el hac Hamza Bin İbrahim Ağa. H. 1225 (de tamir ettirilmiştir, miladi 1810 yılına tekabül eder)

* * *

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin
 

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

logo

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Yunusemre Camii ve Namazgâh

Gönül Dağı Dizi Film

dizi