Makale ve Yazılar

Sivrihisar’ın Önemi

Şehitler Diyarı Sivrihisar’ın Selçuklu Devletinin Kuruluşundaki Önemi.

1071 Tarihinde, Malazgirt Zaferinden sonra; 1072 tarihinde Sultan Alparslan şehit olduktan sonra, oğlu Melikşah sultanlığa geldi. Melikşah kendisi gibi Kınık boyundan ve de amca çocuklarından olan Kutalmış oğlu 1. Süleyman Şahı Anadolu seferlerine yolladı.

Sivrihisar; 1. Süleyman Şah başkomutanlığında, Ahmet Bey komutasında fetih edildi. Adını da Karahisar olarak aldı. Tarih 1073’ü gösteriyordu. Yüksek ruhlu ecdadımız henüz kendilerine ev, samanlık, ağır vs.. yapmadan önce Sivrihisar’ın en zirve ve düz bölgesine Akdoğan Mescidini ve altındaki çeşmeyi imar etti. Bu camii Anadolu’da Türklerin yaptığı ilk camilerinden biriydi, beklide ilkiydi.

Sivrihisar’a ilk gelen aşirette Salur ve Avşar aşiretleri gelmişti. Bu boylarda Kınık ve Kayı boyları gibi; dinlerine bağlı, yiğit, savaşçı, Oğuz Boylarının mümtaz aşiretlerindendi.

Sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah,1075 ‘de Nikea denilen İznik’in fethi. Anadolu Selçuklu Devletini kurdu. Bu devletin kurulmasında Sivrihisar’ın alınması, orada Müslümanların yerleşmesi, azimli ve istikrarlı bir şekilde; dinlerini ve hayatlarını idame etmelerinin mühim rolü mutlaka olmalıydı. Zira doğuda Moğol belasının istilası, batıda Bizans İmparatorluğu çok büyük bir sorundu. Bu topraklarda barınmak, orayı yurt edinmek elbette çok müşküldü. Lakin şanlı ecdadımız bu zorluğu Allah’ın inayetiyle yendi. Ve Sivrihisar’ı yurt edindiler.

Tabiî ki buda Süleyman Şah’a büyük bir kuvve-i maneviye olmuştu. İznik’i de alınca, burada bir devletin kurulabileceğini, buraların yurt edilebileceğini fehmetti. Nihayetinde de Anadolu Selçuklu Devletini kurdu. Allah cümlesinden razı olsun. Bu bağlamda Anadolu Selçuklu Devletinin kurulmasında Sivrihisar’ın büyük katkısının olduğunu söylememizde, herhalde bir mübalağa olmadığı kanaatindeyiz.

Anadolu Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Sivrihisar’a uç beyliği verilerek önemi ve konumu daha da ziyadeleşti…

Sivrihisar civarında yapılan cenklerde; şehit olanlar Sivrihisar mezarlıklarına defin edildi. Eskiler daha iyi bilirler Sivrihisar’ın giriş-çıkışlarında ve de bir çok yerde mezarlıklar vardır. Burada yatanların hepsi burada yaşayıp vefat edenlerin değildir. Bir kısmı da bu şehitlerden oluşmaktadır. Onun için Sivrihisar da yatan çok sayıda şehit vardır. Memleketimize şehitler diyarı olarak bakabiliriz.

Şimdi o zamanki coğrafyaya bakacak olursak, bu şehitlerin buraya getirilmesi gayet makuldü. Zira o zamanlar Sivrihisar bir İslam beldesi olarak muhafazalı ve de bu şehitlere gereken ihtiram verileceğinden, tercih sebebiydi……

Ecdadımızın bir tek gayesi vardı. Oda İLAH-İ KELİMETULLAH’’dı. Yani Allah’ın dinini her tarafa yaymaktı. İşte bunun için Anadolu’ya seferler düzenlemiş, Viyana kapılarına kadar dayanmıştı. Yoksa Osman Gazi’nin, oğlu Orhan Gazi’ye dediği gibi:” Kuru bir cihangirlik davası” değildi. Ve de olamazdı. Nasıl İstanbul’u fetih etmek için, ve de dini neşretmek için, Hz. Peygamber Efendimiz (a.s.m.)’ın hadisi şerifine mazhar olabilmek için Sahabe-i Kiram (r.a.) hazretleri yurtlarından ayrılmış, aktar-ı cihana yayılmışlar, hem Din-i Mübin’i yaymışlar, hem de cihat etmişler.

Bunlardan bir kısmı şehit olmuş, bir kısmı da vardıkları yerde vefat etmişler. İşte cihanın dört bir yanında kabirleri bulunan Sahabe hazretlerinin hedefi buydu. O zaman bizde Sivrihisar da bulunan Sahabe-i Kiram (r.a.) hazretlerinin burada bulunuş nedenini böyle anlayabiliriz.

Bu sebeple Sivrihisar İslam’ın yayılmasında alim ulema ve müderris yetiştirmede Sivrihisar’a kurulan ilk Selçuklu medresesi sebebiyle hem ilim irfan yuvası olmuş hem de Horasan’dan Dağıstan’dan ve de mübarek topraklardan gelen Alimler, Sahabeler ve Ehlibeytin uğrak yeri olmuştur. Bu sebepten yaşadığımız Sivrihisar’ın önemi çok büyüktür ve bizler kıymeti bilmeliyiz.

sadik anilir - Sivrihisar'ın Önemi

Selam ve dua ile,
Sadık Anılır

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar'ın Önemi