Köy & Mahalleler

Sivrihisar Mülk

50- MÜLK KÖY & MAHALLESİ

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır.

Burada Selçuk tarzında ve 650 göç yılında yapılmış bir kümbet vardır. Ayrıca Ahilerden Ahu babaya ait vakfiye ve zaviyede vardır. Eski kayıtlarda Melik veya Mülk diye yazılıdır. Ahi  Çomak, Ahi Doğan türbeleri de buradadır. Acıkırdan geçen Hükümdar caddesinin izleri mevcuttur. Gelenek ve görenekleri tamamen Türkmenlere özgüdür. Giyim kuşam özellikle düğün, nişan gibi önemli günlerde bindallılarla ve bol takılı kıyafetlerle zenginleştirilmektedir.

Eskişehir iline 126 km, Sivrihisar ilçesine 26 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus: 2017 – 211

Altyapı: Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

YUNAN ZULMÜ

Resmi raporlarla birlikte bir köylünün tahkikat heyetine verdiği ifadede şunları belirtmektedir :

Yakılan ve yağma edilen bu köy, aynı zamanda çok yeni facialara sahne olmuştur. Yunan askerleri köy eşrafından Mehmet Emin Efendiyi süngü darbeleri ile feci şekilde yaralamışlardır. Bu adam, dayak yemezden evvel 80 liralık varak-ı nakdiye’sini vermiş bulunuyordu. Buna rağmen, dayak yemekten kendisini kurtaramamıştır. Yunan askerleri bu köyden Halil oğlu Osman’m ve Nazım oğlu Aliyi feci şekilde dövmüşler, birinden 42 lira, diğerinden ise 50 adet altın almışlardır. Deli Koca Halil oğlu İbrahim de aynı şekilde dövülmüş ve 32 lirası ile 18 adet altınını almışlardır. Durmuş oğlu Süleyman ve Şeker oğlu Halil ile birlikte oğlu Azmi de dipçikle döverek yaralamışlar, birisinin 28 gümüş mecidiye, diğerinin 200 lirasını almışlardır. Bunların yanan evleri ile beraber zayi ettikleri eşya, hayvan ve mahsulat ta ayrıdır. Nazım oğlu Abdullah’ı evini beklerken yakalamışlar, sopa ile dövdükten sonra kafasını ikiye ayırarak omuzlarından süngülemiş, evinin damından aşağıya yuvarlamışlardır.

Köy kadınları Tahkikat Hey’etine bu faciayı ağlayarak anlattılar. Bu şehidin kardeşi de evini bek’erken kafasına dipçikle vurulmuş ise de hayatı kurtarılmıştır. Yunanlılar kadınların ziynet eşyalarını da almak için çeşitli işkenceler yapmışlardır. Düşman, bu köyde Halil oğlu Mehmet, Deli Mehmet oğlu Şükrü, İbrahim oğlu Halil, Süleyman oğlu Halil’i cebren götürmüşlerdir. Henüz hiç birinden haber yoktur.

Mülk Köyünün Zayiatı :

2000 okka un, 2000 okka ekmek, 1050 okka yağ, 2320 okka peynir, 700 okka bulgur, 3000 okka soğan, 800 okka patates, 3000 okka kuru fasulye, 100 okka lahana, 46000 oka arpa, 20000 okka buğday, 336 sığır ve manda, 4250 koyun ve keçi, 100 eşek, 10 at, 80 an kovanı söndürülmüştür. Caminin 200 parça halı ve kilimi de gasp edilmiştir.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Mülk

Gönül Dağı Dizi Film

dizi