Genel

Sivrihisar Kitabı

– SİVRİHİSAR KİTABI –

Sivrihisar’ın yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerinden sayın Orhan Keskin, “Bütün Yönleriyle Sivrihisar” kitabını yayınladı.

butun yonleriyle sivrihisar kitabi - Sivrihisar Kitabı

Yazar, Sivrihisar ve yöresinin tarihini ve bugününü teferruatlı bir şekilde inceleyerek, hem şimdiki nesile, hem araştırmacılara, hem de gelecek nesillere mükemmel bir eser bırakmış… Titiz bir araştırmanın ürünü olan bu kitabın hazırlanışı yıllarca sürmüş…

Sivrihisar 1933 doğumlu olan sayın Keskin, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Anayasa Profesörü Ali Fuat Başgil’in “asistanlık” teklifi, özünü onurlandırmakla birlikte, aile büyüklerinin kendisine ihtiyacı nedeniyle Sivrihisar’a döndü… Eskişehir Adliyesinde stajını tamamlayarak, 1961 yılında “küçük, dağ taş arası bir ilçenin uyduruk bir yazıhanesinde” avukatlığa başladı… “Sen burası için mi fakültede çok çalışırdın?” diye soran arkadaşına: “Sen bir de benim gözümle gör! Sivrihisar benim için, temiz havasını soluduğum, tatlı sularını içtiğim, nimetleri ile şekillenip büyüdüğüm, yaşadığım, benimle ağlayan benimle gülen akraba ve dostlarımın bulunduğu, toprağı şüheda kanı ile yoğrulmuş, atalarımın son durağı…” diye cevap verir…

Sivrihisar kültürüyle yetişen Sayın Keskin, “israfı sevmeyen, zeki, çalışkan, ağırbaşlı, uyumlu, saygılı, kadirbilir, dinine, tarihine, diline, örf ve adetlerine bağlı” örnek bir insandır… Güleç yüzü, tatlı dili ve yeterli hukuk bilgisiyle kısa sürede aranan ve güvenilen bir avukat oldu… Ahilik terbiyesiyle yetişmiş, halk insanı, rahmetli Yemenici Ahmet’in kardeşi, kadim dostlarım Fahri ve İbrahim Beyler’in amcası olan Orhan Keskin Bey, “Son derecede saygı duyduğum, örnek aldığım” muhterem bir insandır…

Sivrihisar’a tayin olan Şair Eşref bundan hiç memnun olmaz. Aslen Kırkağaçlı olan bu zat, memleketine yakın olduğu için Akhisar’a gitmek istemektedir. Sultan’a: “Padişahım, gitmek murad ise hisara. Başı sivri olmasın da ak olsun!” der. Bu söze “Sivrihisar” kitabının müellifi: değme şairlere taş çıkartacak şu dizelerle cevap verir:

Kırkağaçlı Eşref mazurdur hisarı ak ister
Serdar ise, hisarın sivrisini sancak ister
Hisarlar vardır yeşildir, aktır, karadır amma!
Sevmeye onu: Yunus, Hızır, Selman’ı Pak ister.”

“Bütün Yönleriyle Sivrihisar” kitabı, İlkçağlardan günümüze kadar Sivrihisar tarihini, Kurtuluş Savaşı yıllarını, şehrin eğitim ve kültür yapısını, iktisadi durumunu, gelmiş geçmiş idarecilerini, camilerini, medreselerini, hanlarını, hamamlarını, çeşmelerini, değirmenlerini, gelmiş geçmiş ünlü insanlarını, mahalli geleneklerini, örf ve adetlerini anlatır, bazı hatıra, hikaye ve şiirlere de örnekler verir.

Kitapta bazı ünlüler şöyle sıralanıyor: “Selmanı Farisi, Şeyh Abdülvehhab, Seyyid Nureddin, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Çandarlı Kara Halil, Hızır Bey, Sinan Paşa, Yakup Paşa, Ahmet Paşa, Aziz Mahmud Hüdai, Şeyh Baba Yusuf, Mehmet Kaplan, İhsan Gevrek, Babulluoğlu, İhsan Sarıkardaşoğlu…”

Cumhuriyet öncesi hemen her mahallesinde bir okul bulunan Sivrihisar’da Cumhuriyet’ten sonra okulların çoğu kapanır… Sivrihisar’a ortaokul ancak 1948’de açılır. Okumaya önem veren halk çocuklarını okutmak için Eskişehir’e göndermek zorunda kalırlar.*

Kitabın hemen her sayfası bir hazine… Hiç de yabancısı olmadığım “öz kültürümüzün” bu denli ortaya konulduğu eser çok azdır… Dünyaya kalıcı bir eser bırakmak her kula nasip olmuyor… Sayın Orhan Keskin, Sivrihisar için mükemmel bir eser ortaya koydu, kendisini kutluyor, saygılarımı sunuyorum…

Eskişehir, 20.04.2002 – Nadir Yaz
SAKARYA GAZETESİ 27 NİSAN 2002

* Şemseddin Sami’nin (Kamus-u Alam-1894) adlı eserinde Sivrihisar hakkında şu ilginç bilgiye yer veriliyormuş: “11211 nüfuslu olan Sivrihisar’da, 108 sıbyan okulu, 18 medrese, 1 rüştiye, 1 idadi, 1 kütüphane ve 108 cami, 20 mescid, 32 tekke, 1 kilise vardır.” Bu tarihlerde Sivrihisar’ın eğitim ve öğretim açısından hayli ileride olduğu anlaşılıyor…

2 Yorum

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Kitabı