Kurumlar

Sivrihisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

SİVRİHİSAR KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir sosyal yardımlaşma vakfıdır. 0222 7114661 numaralı telefondan ulaşılabilir.

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMETİN ADI – BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1- GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2- YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun Bulunan başvurularda yakacak yardımı teslimi, T.K.İ. nin vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır. 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3- BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Barınma İhtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4- SOSYAL DESTEK YARDIMLARI ( Bir Defaya mahsus Para/Periyodik Nakit )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Sosyal Destek devamı için yapılan başvurularda)

5- EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Eğitim destek devamı için yapılan başvurularda)

6- ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Nakit yardımı Başvuru Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin ) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos – Eylül-Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 14 GÜN

7- ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu ( ilk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin ) (İlk defa
başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül-Ekim aylarında alınır. İlk İncelemede olumsuzluk

görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 14 GÜN

8- ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair sağlık Kurulu Raporu
5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca
karşılanmadığına dair belge. 14 GÜN

9- AFET DESTEKLERİ( Deprem, Yangın, Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb. 14 GÜN

10- TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı 14 GÜN

11- PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4. Başvuru yapacak kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika,
referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 30 GÜN

12- PROJE DESTEKLERİ

1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 30 GÜN

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvelik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Vakıf Müdürü: Yeşim ÖZGENÇ

Adres: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü / Sivrihisar Kaymakamlığı

Tel: 7114661-Fax:711466

Kaymakam

Adres: Sivrihisar Kaymakamlığı

Tel: 7114024-Fax:7114091

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı