Sivrihisar Kültürü

Sivrihisar Folkloru

ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ (MERKEZ) FOLKLORU

SİVRİHİSAR’IN YENİ KİTABI

Tahsin ALTIN hocamızın tez çalışmasından 425 sayfalık bir kitap ortaya çıkmış. “Daha önce Sivrihisar’ın tarihi ile ilgili pek çok eser yazılmış fakat bu eserlerin içerisinde folklor ürünlerine Sivrihisar’ın folkloruna dair pek az örneklere rastlanmaktadır. Sivrihisar yöresinin halk kültürü ve anonim halk edebiyatı ürünleri derlenip inceledikten sonra bu ürünlerin yazıya geçirilmesi amaçlandı. Sivrihisar yöresinin önce Türk halk kültüründeki yerinin belirlenmesine yardımcı olarak, sözlü kültürdeki ürünlerin unutulmasını önlemek amacıyla tespit edilmesi, yazı aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılması ve daha sonra bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Sivrihisar’ın düğünleri, yöresel yemekleri, yöresel kıyafetleri, Sivrihisar’da (halk kültürü geçiş dönemi ürünleri olarak bilinen) doğum, ölüm, sünnet, düğün ve askerlik törenleri, Sivrihisar’da söylenen ninniler, maniler ve türküler, bayramlar, törenler, milli ve dini törenler, mevsimlik törenler, inanışlar, oyunlar, çocuk oyunları, halk oyunları gibi uygulamaları derleyip bunları tüm insanlığa tanıtma gayesidir.”

sivrihisar folkloru - Sivrihisar Folkloru

 

Yapılan bu çalışmayla Eskişehir İli Sivrihisar İlçesinde yaşayan halk bilgisi ürünlerinin derlenmesi, yazıya geçirilerek kayıt altına alınması, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla doğum, sünnet, askerlik, evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemleri; bayram, tören ve kutlamalar; halk inanışları, halk mutfağı, halk hekimliği ve anonim halk edebiyatı başlığında yer alan malzemeler yazıya geçirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada hiçbir etnik köken ayrımı yapmadan Sivrihisar’da yaşayan halk arasında günümüzde devam ettirilen gelenek-görenek ve inançlara yer verilmiştir.

Bir toplumun kültürü, inanç sistemleri ve gelenekleri bir önceki kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılır. Bu aktarım sırasında da bir önceki kuşaktan aldığını sürdürerek ve değiştirerek, kendisinden de bir şeyler katar ve böylece zenginleşen bir kültür yapısı ortaya çıkar.

Halk kültürü ürünleri, zengin kültür yapısını içinde barındıran hazinelerdir. Bu kültür ürünlerinin bir kısmı sözlü kültürde bir kısmı da yazılı kültürde varlığını sürdürmektedir. Sözlü kültürde varlığını sürdüren kültürel ögelerin yok olmasını önlemek amacıyla, sözlü kültür unsurlarının tespit edilmesi, kaydedilmesi ve tanıtılması gerekmektedir.

Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak toplumda meydana gelen hızlı değişme, halk kültürü ürünlerinin de değişmesine hatta unutulmasına neden olmaktadır.

Folklor, Halk bilimi demektir. Bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten bilim dalıdır.

***

Kıymetli hemşerimiz Tahsin Altın’ın “Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi (Merkez) Folkloru” adı altında (2014) yılında yayınlamış olduğu kitap, web sitemizde bir çok konuya kaynak olmuştur. Bu eseri kazandırmasından dolayı kendisine TEŞEKKÜR eder, başarılarının devamını dileriz.

Kitab Konuları için tıklayın >

Tahsin ALTIN – Uşak, 2014
Sivrihisar Folkloru Kitabı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2014
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZCAN

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Folkloru

Gönül Dağı Dizi Film

dizi