Köy & Mahalleler

Sivrihisar Ertuğrul

22- ERTUĞRUL KÖY & MAHALLESİ

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır.

Eskişehir iline 122 km, Sivrihisar ilçesine 22 km uzaklıktadır.

Ertuğrul mahallesi, diğer adı da ”Yakapınar”dır. Köy, 1905 yılında kurulmuştur. Eski adet ve geleneklerini kaybetmeyen ve asimile olmayan köy halkı birbirlerine saygı ve sevgi ile bağlıdır.

Ertuğrulköy mahallesi 1903 yılında zalim çarlık Rusya’sının sürgün etmesi ile kuzey Kafkasya bölgesindeki şu anki adı ile Karaçay-Çerkez ve Kabardey-Balkar özerk cumhuriyetlerinden göçe başlamış ve hedef olarak da Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu İslam topraklarına ulaşmak amacı ile yola çıkmış bir kardeş halktır. Ama Sultan 2. Abdülhamit Han Hazretlerinin Anadolu’ya yerleşmelerini istemesi üzerine de genellikle Eskişehir ve Afyon bölgeleri ne yerleşmişlerdir. dolayısı ile Ertuğrul köyü-mahallesi 1905 yılında kurulmuştur. Şu anda köyde 70- 80 hane ikamet etmektedir, bu sayı yazın daha da artmaktadır.

Geçim kaynakları hayvancılığa ve tarıma dayalıdır. Köyün önünden balıkdamı yaylasına kadar uzanan güzel bir alüvyon ovası olmakla beraber sulama sıkıntısı olması sebebi ile istenen verim alınamamaktadır. Ertuğrul köyünün yaylası olan balıkdamında ise an itibarı ile beş hane ikamet etmektedir. Çevre köylerden bazılarının Sakarya nehrinden taşkın olması ile baharda oluşan doğal gölet alanının ıslah edilerek tarıma açılması baskılarına bu beş hane ve köy halkının genellikle karşı koyması neticesinde bu doğal kuş cennetinin kaba tabirle yok-edilmesinin önüne geçilmiştir. Köyün şu anda sekiz derslikli bir ilköğretim okulu – değirmeni – selektörü – (işlevsiz de olsa da) sağlık ocağı – köy konağı – yeni bir düğün salonu camisi bakkalı – kahvehanesi ve 2019 yılında kurulan bir derneği (Yakapınar Karaçay Derneği) mevcuttur. Mahalle halkının öğretim düzeyi ve genel kültürü yüksektir. Halkın biribirine ve büyüklerine karşı saygı-sevgisi hissedilmektedir. 1974 Kıbrıs Barış harekatına yaptıkları katkılar sebebi ile zamanın H.K. Komutanlığınca madalya ve şilt verilmiştir. Anadolu halkının kahir ekseriyetinin olduğu gibi devletine vatanına bağlı bir köydür. Karaçaylılar ve Balkarlıların dil özellikleri bakımından Alan Türklerinin devamı oldukları bilinmektedir. Halen adet, gelenek ve lehçelerini yaşatmaktadırlar.

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

2019 yılı seçimlerine göre mahalle muhtarı Arif Sezener’dir

Altyapı: Mahallede, 8 sınıflık bir ilköğretim okulu vardır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır, kanalizasyon şebekesi yoktur. Mahallede Sağlık ocağı vardır ama şu anda işlev görmemektedir. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Ertuğrul mahallesinden 1960-2005 yılları arasında 200 hane ABD’nin New Jersey ve California eyaletine göçmen olarak giderek çeşitli branşlarda iş (tekstil, nakliye, petrol, lokanta işletmeciliği gibi) kurmuşlardır ve çeşitli fabrikalarda çalışmaktadırlar. Kendilerine ait Karaçay Türkleri camileri mevcuttur. Türkiye’den giden imamları vardır.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Ertuğrul

Gönül Dağı Dizi Film

dizi