Köy & Mahalleler

Sivrihisar Dümrek

20- DÜMREK BELDE & MAHALLESİ

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır.

Eskişehir iline 121 km, Sivrihisar ilçesine 26 km uzaklıktadır. Yol Haritası

Beldeye bağlı Yunus Emre mahallesi, Barbaros mahallesi ve Fatih mahallesidir. Ayrıca kasabada ilkokul bulunmaktadır. Belde 2012 yılında mahalle olmuştur.

Muhtar: Talip GÜNEŞ – Tel: 0 541 827 5542

2000 yılı verilerine göre 1812 olan nüfusu 2017 yılında 728’dir.

Bu köyde 1195 Göç yılında Ali Paşa tarafından yaptırılan bir çeşmesi mevcuttur. 1251 Göç yılında Kürt Bekir tarafından yaptırılan cami yıkılarak yerine çok güzel bir cami yaptırılmıştır. Minaresi de Hoca zade Eşref Ünalan tarafından inşa edilmiştir. Bu yerde Büyük Dümrek Küçük Dümrek diye iki köy vardır. Süleyman Şahin Caber kal’ası önünde Allah’ın Rahmetine kavuştuğunda oğullarından veya kabileden Dükrek adlı bir zatın Anadolu’ya geldiğine göre bu köyler bu zatın kabilesi tarafından kurulsa gerektir. Köy çeşmesinin kitabesinde de köyün adı Dükrek yazılmıştır. Karacapaşa ve Sarıcapaşa kabirleri de buradadır.

YUNAN ZULMÜ

Yunan zulüm ve vahşetine en fazla uğrayan köylerden birisi de Dümrek köyüdür, 100 haneden ibaret olan köy, yağma edildikten sonra, cami ve okulu ile birlikte yakılmıştır. Yakılan 100 evden başka o civarda zenginliği ile tanınmış Hacı Halil Ağa’nın çiftliğini de yakmıştır. Sadece bu çiftliğin zayiatının 25000 lira olduğa tespit edilmiştir. Bu arada düşman alıp götüremediği eşya ve erzağı da tahrip etmiştir. Böylece köylünün yaşamak İçin gereksinim duyduğu her şey yok edilmiştir.

Bunlardan başka. Yunan askerlerince köy halkından Çoban oğlu İbrahim, arabası ile birlikte götürülerek Beylik köprü civarında öldürülmüştür. Yine Köse oğlu Osman, eşini kurtarmak isterken süngü ile şehit edilmiştir. Hacı Bekir oğlu 18 yaşlarında Osman yanan harmanını söndürmeye kalkıştığından, kurşunla şehit edilmiştir. 60 yaşlarında olan Satılmış oğlu Halil’de harmanını söndürmek istediğinden, yere yatırılarak, hayvan boğazlanır gibi öldürülmüştür. Koy halkından Yunan askeri tarafından elinden parası alınıp da dökülmedik çok az kişi kalmıştır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı Murat oğlu Süleyman’dır. Bu şahıs, dipçikle feci şekilde dövüldükten sonra 16 altın lira ile 80 bin kağıt para olmak üzere bütün parası alınmıştır. Bu arada vahşiler, bununla yetinmeyerek, zavallı Süleyman’ı yanan bir evin içine atmışlarsa da elleri yanmış olarak kurtulabilmiştir. Arpa bulması için de Hafız Naci Efendiyi dipçikle döverek kolunu kırmışlardır. Dümrek köyünde en feci Yunan vahşet ve zulmüne uğrayanlardan biride Köse oğlu Mahmut’un Hüseyindir. Biçare, Yunan askerinin İsteklerini reddettiğinden, önce kulaklarını kesmişler, sonra da yatırarak hayvan gibi boğazlamışlardır.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Dümrek

Gönül Dağı Dizi Film

dizi