Köy & Mahalleler

Sivrihisar Beyyazı

10 -BEYYAZI KÖY & MAHALLESİ

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır.

Tarihçe: Köyün ilk adı “Devletşah” olan köyün sonradan “Dolaşa” ve son olarak “Beyyazı” olarak değiştirilmiştir.

Eskişehir iline 80, Sivrihisar ilçesine 15 km. uzaklıktadır. Eskişehir-Ankara yoluna 8 km. mesafededir.

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus: Yıllara göre köy nüfus verileri

2014 –  83
2000 – 116
1990 – 147
1985 – 178

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı: Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta, taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Köyde sulama kooperatifi vardır. 2009 yılında faaliyete geçmiştir. Köye 2008 senesinde yeraltı kaynağından içme suyu temin edilmiştir.

DEVLETŞAH (DİĞ DEDE):

dig dede beyyazi - Sivrihisar Beyyazı

*KAYITLARDA *() DEVLETŞAH (DİĞ DEDE): Devletşah köyündedir. Eski adı (Dolaşa) şimdiki adı Beyyazı Mahallesi (Köyü) dür.

Buna dair rivayetler ;

1-Oymak reisi olup zulümle Timurtaş Paşa tarafından (726-M. 1326) göç yılında şehit edilmiştir.

2- Hazinedar, Devletşah ayak takımındandır. Anadolu vergilerini zulümle alıyordu. Timurtaş tarafından öldürüldü.

3-İlhanlılar dan Ebu Saidin ölümü üzerine Ankara tarafından Çavdar aşiretinin reisi Devletşah türemişti.

4- Ebu Sait Bahadır zamanında Ankara Valisi Devletşah bey vardı. Bunlar müsamerattan alınmıştır. Bu zatın Oymak reisi ve zulümle şehit edildiği anlaşılmaktadır. Süleyman Sofu da Devletşah’ın arkadaşlarındandır.“ [ Kaynak: Tahsin Özalp Sivrihisar Tarihi S. 168]

KAYITLARDA *() Sivrihisar bir süre Anadolu Selçuklu Beyliklerinden Germiyanoğullarının (1300) kontrolünde kaldıktan Germiyanoğulları ile Osmanlı Beyliği arasında evlilik yoluyla akrabalık bağı kurulmuştur. Osmanlı Devleti Padişahlarından Yıldırım Beyazıd, Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı Devletşah Hatun ile evlenmişti. Çeyiz olarak da Simav, Emet ve Tavşanlı ile çevresi Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştı. Kosova Savaşı esnasında Birinci Murad’ın şehit düşmesi üzerine Germiyanoğulları Beyliği’nin başında bulunan İkinci Yakup, anlaşmalara aykırı hareketler içerisine girdi. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, Germiyanoğulları Beyliği’ne son verdi, topraklarını Osmanlı’ya bağladı. Tarihler ise 1390 yılını gösteriyordu.

Ancak ne var ki Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a yenik düşmesi üzerine Anadolu’da birlik tekrar bozuldu. Böylece Germiyanoğulları da yeniden canlandı. Tarihler ise 1402 yılını gösteriyordu. İkinci Yakup, yeniden beyliğin başına geçerek beyliğini devam ettirmek istedi. Ancak yaşlanması ve ölümünün yakın olduğunu hissetmesi üzerine vasiyet yoluyla beyliği tekrar Osmanlı Devleti’ne bıraktığını belirtmiştir. Germiyanoğulları’nın ikinci kez Osmanlı Devleti’ne bağlanmaları ise 1429 yılında olmuştur.

[KAYNAK : KÜTAHYA/GERMİYANOĞLU II.YAKUB BEY İMARETİ (1411/12)]
KAYITLARDA *() KARYE-İ DEVLET ŞAH : Hassa Zaim [HALİME DOĞRU (XV.ve XVI YY.SİVRİHİSAR NAHİYESİ Sayfa:146)]

*HALK DİLİNDE ANLATI (1) : Bugün adı BEYYAZI (DOLAŞA) Mahallesi Bu Köy ve civar Köylerde ikamet edenlerin yılda bir kez, genelde küçük baş hayvanlarının o yıl içerisinde hastalanmaması ve bereketli olması için “DEVLETŞAH DEDE TÜRBESİ (DİĞ DEDE) ” etrafında dolaştırılır. Daha sonra o yerde kurbanlar kesilerek orada topluca yenip ve duaların yapıldığıdır.)

dig dede beyyazi kabir - Sivrihisar Beyyazı

*HALK DİLİNDE ANLATI (2) : Devletşah’ın Sivrihisar Gedik Mahallesinde Türbesi olan “ ALİ DEDE” nin kardeşi olduğu söylenmekte ise de bununla ilgili bir kayıt ve belgeye rastlanılmamıştır.

*BEYYAZI MAHALLESİ (KÖYÜ) Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır.
Tarihçe: Köyün ilk adı “Devletşah” olan köyün sonradan “Dolaşa” ve son olarak “Beyyazı” olarak değiştirilmiştir.

Eskişehir iline 80, Sivrihisar ilçesine 15 km. uzaklıktadır. Eskişehir-Ankara yoluna 8 km. mesafededir.

Not 1- Şimdiki Beyyazı Mahallesi (Köy) ünde yatan Dede ismi “Devletşah”tır. “DİĞ DEDE” olarak halk tarafından bilinmektedir. (Eski Devletşah Köyü) Türbenin karşısında olduğudur.

Not 2-: DEVLETŞAH KÖYÜ : Devletşah adındaki Oymak reisi adına kurulduğudur.

Not 3- : DEVLETŞAH KÖYÜ: Yıldırım Beyazıd’ı Eşi Germiyan Beyinin Kızı “Devletşah” adına atfen kurulabileceğidir.

*SÜLEYMAN SOFU : *() Devletşahın arkadaşlarındandır.“ [ Kaynak: Tahsin Özalp Sivrihisar Tarihi S. 168]

*Dip Not : Aynı Köyde Süleyman Sofu Mezar yeri ve bu adla anılan yer mevkii vardır.

dig dede beyyazi tas - Sivrihisar Beyyazı

Derleyen : Niyazi Koca
Fotoğraflar : Oğuz Kandır & Koray Faydacı

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Beyyazı

Gönül Dağı Dizi Film

dizi