Makale ve Yazılar

Sivrihisar Basın

– ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR BASINI –

Dünü ve Bugünüyle Medya

Türkiye’nin önemli kentlerinden bir olan Eskişehir’de gelişmiş bir eğitim, kültür, sanat ve medya faaliyetleri vardır. 20. Yüzyılın başından günümüze dek, Eskişehir’de çok sayıda gazete, dergi yayınlanmış, radyo ve televizyon istasyonları kurulmuştur. Günümüzde de çok sayıda yerel gazete, dergi, radyo ve televizyon faaliyetlerine devam etmektedirler.

Basının Önemi

Yerel medya kuruluşları, bir kentte veya bölgede yaşayan yurttaşları bilgilendiren, onları eğiten, haber veren, eğlendiren bir yapıya sahiptir. Ulusal medya veya yaygın medya olarak adlandırılan ve başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde yayınlanan gazeteler, dergiler, radyo ve televizyonlar zaman zaman yerel sorunlara duyarsız kalabilmekte veya yerel haberleri zamanında ve istenilen etkiyle verememektedir. Oysa yerel basın bir bölge veya kenti ilgilendiren konularda, o kentte yaşayanları daha sağlıklı biçimde bilgilendirebilmekte, yerel sorunların üzerine daha kolay ve etkili biçimde giderek, sorunların çözümünde önemli roller oynamaktadır. Bunun yanında bölgesel demokratikleşme hareketlerine de katkıda bulunmaktadır.

Eskişehir’de Yerel Medya’ya Genel Bir Bakış

Eskişehir Valiliği verilerine göre Eskişehir’de halen 18 adet yerel gazete yayımlanmaktadır. Bunların günlük baskı sayısı 22.324 adettir. Söz konusu 18 yerel gazetenin hepsi günlük yayın yapmamaktadır. Bazıları haftalık ve aylık olarak yayımlanmakta, ancak yetersiz maddi şartlar, reklam alamama vb. sebeplerle yayın periyotlarında kayma olmaktadır. Bazı gazeteler ise yerel veya genel seçim dönemlerinde adayların reklamlarını yapmak üzere çıkartılmaktadır.

Buna ek olarak haftalık ve aylık aralıklarla yayımlanan dergi sayısı 15 adettir. Ancak söz konusu dergilerin bir kısmının yayın aralıkları zaman zaman kaymalar gösterebilmektedir.

Eskişehir’de toplam 18 adet radyo yayın frekansına sahiptir. Yayın yapan TV sayısı ise dörttür.

Eskişehir’in kent kültüründe yerel gazeteler önemli bir rol oynar. Eskişehir basını Anadolu basını içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Eskişehir’de ilk gazete 20. Yüzyılın başlarında yayın hayatına başlamıştır. Bazı kaynaklar, Eskişehir’de ilk gazetenin 1908 yılında çıktığını söylerken bazıları da bu tarihin 1910 olduğunu belirtir. Turhan Baraz’ın 1988 yılında yapmış olduğu Eskişehir basını ile ilgili bir derleme çalışmasında ilk gazetenin 1908 yılında yayımlanmış olan “Nimet” gazetesi olduğu belirtilir. “Türkiye Ansiklopedisi” ise ilk gazetenin 1 Haziran 1920 yılında yayımlanan “Hakikat” gazetesi olduğunu yazar. Elimizde var olan bilgilere göre Eskişehir’in ilk süreli yayını “Nimet” gazetesidir ve ilk sayısı 22 Mart 1908 yılında yayımlanmıştır. Gazete ile ilgili diğer bilgilerse şöyledir: “Haftada üç kez yayımlanan gazetenin sahibi Mehmet Burhanettin. Sorumlu müdürlüğü Hafız M. Nazif dir. Gazetenin yönetim yeri, Taşbaşı No. 10 Ticaret Matbaasında basılan gazete 33×48 cm. ölçüsünde dört sayfadan oluşuyor. Satış fiyatı 10 para.”

Eskişehir’de ilk gazete Nimet’ten sonra, 1908, 1986 yılları arasında 122 gazete ve 24 dergi yayımlanmıştır.

Günümüzde ise Basın İlan Kurumu verilerine göre resmi ilan verilebilecek gazete sayısı 8 adet olarak görünmektedir.

Tirajı düşük olduğu için veya yayın periyotları uygun olmadığı için, Basın İlan Kurumu sıralamasına girmeyen gazeteler de bulunmaktadır. Bunlarla birlikte düzenli yayınlanan gazete sayısı on ikidir. Bunlar dışında Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitelerinin de çıkarttığı yayın organları bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte hemen her gazete İnternet ortamında da yayınlarını sürdürmektedir. Herhangi bir gazeteye bağlı olmaksızın Eskişehir haberleri veren dört adet internet sitesi de bulunmaktadır.

Eskişehir’de halen yayınını sürdüren en eski yerel gazete olan Sakarya Gazetesinin ilk kuruluşu 15 Kasım 1925 tarihindedir. Gazetenin kurucusu o dönemin CHP başkanı olan Osman (Işın) Bey ve CHP Milletvekili Ali Ulvi (Bayraktar) Bey idi. Bir süre yayınına devam eden Sakarya gazetesi, ilk çıktığı yıllarda “Eskişehir’de Sakarya” başlığıyla yayınlanıyordu. Daha sonra gazete kapandı. 1946 yılında gazetenin isim hakkını Abdurrahman Ünügür aldı. Günümüzde gazetenin sahibi Üstün Ünügür’dür. Sakarya Gazetesi, Eskişehir’le birlikte bölgeye de hizmet vermektedir.

Bunun dışında, İstikbal, Milli İrade, Eskişehir Anadolu, Eskişehir 2 Eylül, Son Haber, Eskişehir Yenigün, Şehir Gazetesi Eskişehir’in önemli gazeteleri arasındadır. Eskişehir’de yer alan Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinin de haftalık çıkarttıkları ve kurum haberlerini veren gazeteleri bulunmaktadır. Eskişehir’de tüm haber ajanslarının ve ulusal gazetelerin muhabirleri de bulunmaktadır.

Ayrıca il merkezi ve ilçelerde haftalık, 15 günde bir veya aylık yayınlanan gazeteler de vardır. Bunlar “Eskişehir Porsuk, Sivrihisar’ın Sesi, Anadolu Haber Bülteni, Osmangazi Haber Bülteni, Ak Haber”dir.

Eskişehir’de 18 adet yerel radyo bulunmaktadır. Ayrıca Kanal 26, ES TV, TV3 adlı üç yerel televizyon günlük yayınlar da yapmaktadır. Bunlara ek olarak Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Televizyonu da, TRT’nin eğitim kanalıyla ortak yayınlar yapmaktadır.

E-Gazete – Sivrihisar Haber Gazetesi

Sivrihisar’ın sesi gazetesi sitemizde yayınlanmaktadır. Sivrihisar ile ilgili sitemizde yapmış olduğumuz yayın ve haberler, Sivrihisar’ın basını ve Basında Sivrihisar arşivleri sitemizde.

Sivrihisar İnternet basını https://www.sivrihisar.com.tr

yenigun sivrihisar - Sivrihisar Basın
sivrihisar markakent - Sivrihisar Basın

İnsan türü zihinsel kapasitesi ile doğadaki diğer canlılardan üstün olsa da, aklını kullanarak alet yapmış, kentler kurmuş, uygarlıklar ortaya koymuş olsa da içinde yaşadığı doğa koşullarında doğrudan maruz kalır ve kendini ona uyarlamak durumundadır. Klimatik kontrol, yani iklimin insan üzerindeki etkisi, yerleşeceği bölgeyi seçerken, gideceği rotayı belirlerken, düşmanına saldıracağı yeri seçerken hakimiyetini sürekli hissettirir . Bir bölgenin iklimi, yeryüzü şekilleri, hava olayları, flora ve faunası, toprak yapısı, su kütleleri bu hakimiyeti oluşturan unsurlardır.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Basın