Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler

Tokat’lı Molla Lütfi

Sinan Paşa’nın seçkin öğrencilerindendi. Sinan Paşa, matematik ilmini padişahın koruyucu kanatlan altına sığınan Acem Molla Ali’den (Ali Kuşçu) öğrenip, öğ­rendiklerini kendisine takrir eden Molla Lütfi aracılığı ile öğrenmişti.

Hazine-i Amire’de olan kitapların bakımı için, güvenilir bir kişi ve bilgin olarak, Molla Lütfi görevlendirilmişti. Bu sayede Sinan Paşa ve Molla Lütfi ilmi merhale katetmede geniş imkana kavuşmuşlardı. Sinan Paşa’nın vezirlikten alınması ile görevine son verilen Molla Lütfi, hocası ile Sivrihisar’a giderek üzüntülü günle­rinde ona dert yoldaşı ve arkadaş oldu. Hızır Bey medresesinde hocası ile bera­ber beş yıl ders okuttu.

Sürgün yıllarından sonra İstanbul’a dö­nüşlerini müteakip, bazı alimlerin Sinan Paşa’ya hasedi, Molla Lütfi’nin vaazının ters yorumu, onun idamı gibi bir sonuç doğurdu. Böylece Sinan Paşa, en değer verdiği bir öğrencisinin ve vefakar arka­daşının kaybı gibi büyük bir acıyı tatmak durumunda bırakıldı.

(Hoca Sadeddin Efendi. Tacüt-tevarih C. 5 s. 146-149) Molla Lütfi, Eyüb’de Zal Mahmud Paşa Camii önünde yatmaktadır. Kadir bilir Eyüb Belediyesi mezarı restore ettirmiş ve kapısına su kitabeyi koydurmuştur: Merhum ve mağfur sehid Molla Lütfi Aralık 1494/ H. 900 Eyüb Belediyesi tarafından şahadetinin 500. yılında onarılmıştır. 1994 M. /1415 H.

Sivrihisar’da Yetişen Ünlüler

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Tokat'lı Molla Lütfi

Gönül Dağı Dizi Film

dizi