Blogspot Dualar inanç

Mevlit Kandili ve Duası

Cehalet karanlığına bürünmüş âlem. Zulüm ve haksızlık ile dolmuş âlem. Çare olmaz ne dost ne el-alem. Bekliyor bir kurtarıcı, bir rahmet âlem. Nihayet aleme teşrif etti Fahri âlem

Hz Muhammed - Mevlit Kandili ve Duası

Mevlid-i Şerifimiz Mübarek Olsun!

Hz. Muhammed (s.a.v) Âdem oğullarının efendisi ve Cebrail Melek ile konuşandır. Allah onu âlemlere rahmet olarak yarattı. Ailesi ve arkadaşları dinin birer yıldızı oldular. Onlar için ezeli lütuf cenneti hazırlanmıştır.

Mevlid-i Nebevi

Miladi Nisan 571, Hicri Rebiül-evvel ayının on ikinci gecesi, kainatın yaratılmasına sebep olan, dünya ve ahireti, zerreden şemse kadar bütün mükevvenatı aydınlatan; kıyamete kadar bâki şeriatı ile ahiret kapısını açan Fahri Âlem Hz. Muhammed (Sallellahü Aleyhi ve Sellem) dünyaya teşrif edip nevi beşere meb’us olarak geldiği zaman; taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut ta Ay’dan, Güneş’ten, yıldızlara kadar her taife, kendi lisan-ı mahsusuyla ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla, onun nübüvvetini alkışlamış ve hoş-âmedî demiş.

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam efendimizin veladeti zamanında meydana gelen harikalar ve hâdiseler, onun veladetiyle alâkadar bir surette vücuda gelmiş. Bu hâdiseler doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak, meşhur olan ve hadis imamlarının da kabul ettiği üç dört hâdise işarettir ki: yeni dünyaya gelen o zât; ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izni ilahi ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir.

Veladet-i Nebevî gecesinde hem annesi, hem Osman İbni’l-Âs’ın annesi, hem de Abdurrahman İbn-i Avf’ın annesi görmüşler ki; üçü de demişler: “Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki; o nur, şark ve garbı bize aydınlattırdı.” O gece Kâbe’deki putların baş aşağı düşmesi. Kisra’nın meşhur sarayı o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesi. Takdis edilen sava gölü o gecede yere batması ve İstahrabad’da bin senedir yanan ve sönmeyen, Mecusilerin taptıkları ateşin, veladet gecesinde sönmesidir.

FİL VAKASI

Doğumundan evvel zuhura gelen hadiselerden en mühimi fil vakasıdır. Veladete pek yakın olduğu cihetle, o hâdiseler de irhasat-ı Ahmediyedir ki, fil suresinde nassı kati ile beyan edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V) ana rahmine düştüğü günlerde Habeş Necaşî Ebrehe, Kâbe’yi tahrip etmek için Mekke’ye kadar gelmiş; lâkin muvaffak olamadan ordusunu ebabil kuşları mahvetmiştir. Velâdete pek yakın bir zamanda, doğduğu yer olan sevgili vatanı ve kıblesi Kâbe-i Mükerreme, gaybî ve harika bir surette Ebrehe’nin tahribinden kurtulmuştur.

Hazreti Peygamber’in yirmi yaşına kadar geçen hayat safhasını tetkik ettiğimizde iki mühim hal bütün açıklığıyla görünür: Birisi yüksek ve güzel ahlâkı, diğeri mutlak sıdkı yani doğruluk. Dost ve düşmanlarının itiraf ettiği bu haller Hz. Muhammed’in (s.a.s) sadâkatine en kuvvetli delildir.

Beşeriyeti, içine düştüğü cehalet ve kötülükten kurtaracak fikir, alelade ve mahallî, mahdut ve milli bir fikir olamazdı. Öyle bir fikir lâzımdı ki, onun ulvi şuaları gözler kamaştırsın; onun ışık huzmeleri her yere ve her kalbe nüfuz edebilsin. Onun ihtiva ettiği çember hâricinde beşeri ihtiyaçların hiçbirisi kalmasın; bu fikir yalnız felsefî bir fikir olamazdı.

Beşeriyeti, içinde bulunduğu zulmetten nura çıkaran o toplayıcı fikir İslâm, o nurun övülmüş kaynağı İslâm’ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) oldu.

mevlid kandili duasi - Mevlit Kandili ve Duası

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

Sübhâne Rabbiyel aliyyil a’lel Vehhâb

Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Kendisine Kur’an-ı Kerimi indirdiğin ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin habibin Hz. Muhammed Efendimize, onun âl ve Ashabına, senin razı olacağın ve habibinin razı olacağı ve bizden razı olacağın bir salât ve selam eyle. Hamd ve övgü, şükür ve minnet Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Allah’ım! Alemlere rahmet, uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldığın fahri kainat Hz. Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve Sellem efendimizin doğum yıl dönümü vesilesi ile okuduğumuz Kur’an’ı Azimüşşanı, hatmi Şerifleri, Yasinleri, salavat-ı Şerifleri ve bütün zikirlerimizi en güzel bir şekilde kabul buyur ya Rabbi! Amin.

Hasıl olan sevabı en başta sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimize ve diğer peygamberlere, ehli beyte, ashabı kirama, tabiine ve hak din için gayret gösteren cümle alimlerin, şehitlerin ve bu yolda her türlü desteği sağlayan hayır hasenat sahibi insanlardan ahirete göç edenlerin ruhlarına da bağışlıyoruz haberdar eyle ya Rabbi! Amin.

Şu anda duamızı okuyan, dinleyen ve amin diyen kardeşlerimizin de vefat eden yakınlarına da hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi! Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam’ın, kainatı sevince boğan doğum günü hürmetine bizleri sünneti seniyye’nin ittibaına muvaffak eyle ve dualarımızı kabul et Allah’ım! Amin. Ve Selamün Alel-Mürselin, vel-Hamdü-lillahi Rabbil-Alemin. El-Fatiha!

DAHA KAPSAMLI ve UZUN DUA İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

mevlid kandili - Mevlit Kandili ve Duası

Faydalanılan kaynaklar:
1- Mesut Akdağ
2- İslam Tarihi – Ötüken Neşriyat
3- Risale-i Nur Külliyatı

Mevlid Kandili özel bağışlama duası

26 Eylül 2023 Salı

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

logo

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Mevlit Kandili ve Duası

Gönül Dağı Dizi Film

dizi