Blogspot

Kur’an ve Hadis

Kur’an ve Hadis

Peygamberimizin sünnetini kabul etmeyen, Kur’an ve hadis hakkında hiç bir fikri olmayan kendini beğenmiş bilgiçler, din ve şeriat bağlarından kurtulmak isteyen kimselerdir.

Bazı kimseler ise sünnet ve hadisin Müslümanlıktaki derece ve mevkiini bilmediklerinden ona kıymet vermek istemiyorlar, onu İslami hükümlerin kaynaklarından bir kaynak saymamak istiyorlar. Bir şey söylendiğinde ilk söz olarak efendim, bu, Kur’an’da var mı? sualini sorarlar.

Hz. Muhammed’e (S.A.V) Cenabı Allah tarafından Kur’an nasıl vahiy olunmuş ise Hadis de öylece vahiy olunmuştur. Kur’an-ı Kerim’de “Peygamber size ne getirmiş ve ne söylemişse onu alınız. Hangi şeyden nehiy ederse ondan sakınınız.” buyrulmuştur.

Peygamberimiz kendisinden sonra olacak bazı şeyleri de haber vermiş, çok geçmeden haber verdikleri olmuş, hususi maksatlarla ortaya çıkmış olan Haricîler, Rafıziler, zındıklar “Biz Kur’an’dan başkasına bakmayız. O bize yeter.” demişlerdir.

Bir kimsenin Peygamberimizin Ashabından birine kem nazarla baktığını görürsen anla ki, o kimse zındıktır. Zira Peygamber haktır, Kur’an haktır. Peygamber’in getirdiği de haktır. Bunların hepsini bize tebliğ eden, bildiren Sahabedir.

Peygamber’in Sünnetini tanımak istemeyen Havâriç tıynetinde olan bazı kimseler de, kötü bir fikir ile: Müslümanlığın kitabı Kur’an’dan ibarettir, biz, yalnız Kur’an’ı tanırız, Kur’an da olmayanları kabul edemeyiz diyorlar.

Bize Kur’an yeter, Kur’an’dan başkasıyla amel etmeyiz. Kur’an’da olmayanı tanımayız, diyen bir adamın münkir olduğu hakkında bütün ilim adamlarının ittifakı vardır.

Kur’an gibi hadisin de muhkemi, müteşâbihi; nâsihi, mensûhu, hükmü umum ve has olanı, birbiriyle mütenâkız ve müteârız gibi görülenleri vardır. Ve bütün bunlar hakkında çok mühim kitaplar da yazılmıştır.

* * *

Riyazü’s-Salihin – 1980 – D.İ.B. Yay. 115

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi AKSEKİ, Riyazü’s-Salihin hadis kitabı için yazdığı Mukaddimesinden özet

PDF DOSYA ⇓ YAZININ TAMAMI

hadis sunnet islam dini - Kur’an ve Hadis

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Kur’an ve Hadis

Gönül Dağı Dizi Film

dizi