Dualar inanç

Kur’an Hatim Duası

Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamları ile; Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerimi Hatim Ettikten Sonra Yaygın Olan Bir Hatim Bağışlama Duası. Allah kabul etsin!

hatim duasi - Kur'an Hatim Duası

Sübhâne Rabbiyel Aliyyil a’lel Vehhâb (1)

Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahim.

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Elhamdülillâhi rabbil’ âlemîn. Vel-âkıbetü lil-müttekîn. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. (2)

Ey Rabbimiz! Yüce Kitabımız Kuran’ın hatmi bereketine, Resulün ve Habibin hürmetine okuduğumuz hatmi bizlerden kabul et, şüphesiz sen işiten ve bilensin. Ey Mevla’mız tövbelerimizi kabul et, muhakkak sen Tevvab, tövbeleri kabul eden sonsuz merhamet sahibi Rahim ve Kerimsin. Hidayet veren sensin, bizleri sıratı müstakim olan hak yoldan ayırma. Ey merhametlilerin en merhametlisi ve sonsuz ikram sahibi olan Allah’ım! Fazlın ve cömertliğin ile günahlarımızı bağışla, bizleri affet. Âmin (3)

Ey Kadir-i Kayyûm olan yüce Allah’ım! Varlığın ve birliğin hürmetine, azameti şanın hürmetine; okunan hatimden hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, hocayı kainat, hulasa-i mevcudat, Seyyid’ül beşer, Sultan’ül Enbiya, Bürhan’ül Asfiya, Muhammed Mustafa Aleyhissalatü ve ekmel-üt tehıyyâ efendimiz hazretlerinin aziz ve münevver ruhu Tayyibelerine tarafımızdan acizane hediye ettik, vasıl eyle yarabbi. Âmin

Hassaten ilk peygamber Hz. Adem ile son peygamber Hz. Muhammed ALEYHİMÜSSELÂM (4) arasında gelmiş geçmiş tüm Peygamberlere hediye ettik, vasıl eyle yarabbi!

Ayrıca, Cihâr-ı Yâri Güzin, Ezvâcı Mutahherât, Aşere-i Mübeşşere, Ashabı Suffe, Ashabı Bedir, Ashabı Uhud, Ashabı Huneyn, Muhâcirîn, Ensâr ve sair Ashâbı Kiram, Tâbiin, Tebei Tâbiin, Eimmei Müçtehidin, Evliyayı Müttekîn, Müfessirin, Muhaddisin, Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmain hazretlerine de hediye ettik, vasıl eyle yarabbi!

Ve gelmiş geçmiş vefat eden dedelerimizin ve ninelerimizin, Mürşit (5) ve üstatlarımızın, doğu ve batı arasında kâffeten ehli iman olup dünyadan ahirete göç eden ve kimi kimsesi kalmayıp yer altında isimleri unutulmuş ve nesilleri kesilmiş, merhum ve merhumelerin ruhlarına da hediye ettik, vasıl eyle yarabbi! Âmin

Yâ ilâh’el-alemin! Kıraat olunan Kur’an-ı Kerim hatmi şerifin feyiz ve bereketiyle bizim maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver, fazlı kereminle ayıplarımızı mestur, (6) çalışmalarımızı makbul, kalplerimizi mesrur, din ve dünyamızı mamur ve kazançlarımızı bereketli eyle. Âmin.

Allah’ım! Okunan hatmi şerif hürmetine vatanımızı bölmek ve devletimizi yıkmak isteyenlere fırsat verme. Güvenlik güçlerimizi terör belasından, iç ve dış tehlikelerden, muhafaza et. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar ver. Gazilerimize de yaşam sevinci ve dayanma gücü ver. Kahraman ordularımızı havada, karada ve denizde daima Mansur ve muzaffer eyle. Âmin

Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Sen Lütfü ihsanından bu okunan Kur’an’ı Kerim’in ziynetiyle bizleri ziynetlendir, kerametiyle bizlere ikram eyle, şerefiyle bizleri şereflendir, hil’atiyle (7) bizleri giydir ve donat, şefaatiyle bizleri cennete koyup cemalinle müşerref eyle.

Bu hatmi şerifi okuyan, okutan ve dinleyenlerin ve cümle ümmet-i Muhammed’in ve bütün ehli İslam’ın geçmişlerine rahmet ve mağfiret, kendilerine sıhhat ve selamet, ömürlerine bereket, rızıklarına genişlik, bedenlerine kuvvet ve kendilerine iki cihanda saadet ihsan eyle! Âmin

Yâ Rabbi! Sen Lütfü kereminden bu okunan Kur’an-ı Mübin hatmi şerifi hürmetine beldelerimizi, hanelerimizi, bütün yurdumuzu ve bil-umum Müslüman memleketlerini, yel ve sel felaketlerinden, yıldırım, deprem, yangın ve bulaşıcı hastalıklardan ve diğer çeşitli yer ve gök felaketlerinden muhafaza eyle.

Cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed’i ve bütün ehli İslam’ı; düşmanların şerrinden, zalimlerin zulmünden, haset edenlerin hasedinden, hilekârların mekru hilelerinden, görünür görünmez ve takat gelmez kazalardan ve belalardan, isyan ve hatadan, hasılı bütün tehlikeli şeylerden hıfz-u muhafaza eyle. Amin.

Yâ Erhamer-Râhimin! Okunan Furkan’ı Azim’in hatmi hürmetine son nefesimize kadar imanımızı muhafaza et, bizleri iman selameti ile dünyadan ahirete gönder. Kabirde sualleri doğru cevaplamayı nasip et ve bizi kabir azabından koru.

Arasat meydanında hesabımızın şiddetli görülmesinden, amel defterlerimizin sol veya arka tarafımızdan verilmesinden, cehennemin şiddetli azaplarından cümle ehli İslam’ı ve bu mecliste hazır bulunan cemaat-i Müslim’ini, ayrıca bu hatmin okunmasına vesile olanları hıfz-u himaye eyle. Dualarımızı dergahı izzetinde kabul et Allah’ım! Amin.

Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.

Yâ Rabbi! kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Son nefesimizde kelime-i şehadetle; (buyurun!) “EŞHEDU EN-LÂ İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASÛLUH” diyerek bu dünyadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle! Âmin

Sübhane rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn. Ve selamün alel mürselin. Vel-hamdülillahi rabbil âlemin

Dualarımızın kabulü ve Allah rızası için  El-fatiha

serit 980 - Kur'an Hatim Duası

UYARI: Web site sahiplerinin bu sayfadaki Hatim Bağışlama Duası başlıklı yazının TAMAMINI kopyalayıp kendi web sitelerinde ve facebook gibi sosyal paylaşım sayfalarında yayınlamasına izin yoktur. Sadece link paylaşabilirsiniz. Yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

(1) Sübhâne Rabbiyel Aliyyil a’lel Vehhâb: Rabbimi tesbih ederim. Karşılıksız çokça ihsan edenlerin en yücesi olan Rabbim! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.* (Uzak, pak, temiz) “Bu tesbihi duadan önce okumak Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir, sünnettir ve duanın kabul olmasına sebeptir.”

(2) Duaya başlarken eûzü besmele ile salavat getirmek yine duanın kabulüne sebeptir.

(3) Allâhümme Rabbena yâ Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semî’ul alîm. Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entet-tevvâbürrahîm. Vehdinî vehdinâ ilel hakkı ve ilâ tarîkı müstakîm. Bi-bereketi hatm-il Kur’an-il azim. Ve bi-hurmeti habibike ve rasûlikel-kerîm. Va’fü annâ ya rahîm, va’fü annâ ya kerîm. Vağfirlenâ zünûbenâ bi-fadlike ve cûdike ve keremike ya ekramel ekramîn ve ya erhamerrâhimîn!

(4) Allah’ın Selamı onların üzerine olsun.
(5) Mürşid: irşat eden, doğru yolu gösteren.
(6) Mestur: Örtü, örtmek.
(7) Hil’at: kıymetli, süslü elbise.

Hazırlayan & Derleyen: Admin

Kaynakça: Diyanet yayınları ve dua kitapları

DUA HAKKINDA

Hatimden sonra okunması şart olan belli bir dua yoktur. Kişi ihtiyacına göre, Allah’tan ne istiyorsa duasında onlara yer verebilir. Bundan dolayı ne niyetimiz varsa hatim duasını ona göre yapmak Allah katında anlam kazanmaktadır. Fakat ihlas açısından bizler en başta Allah rızasını niyet etmeliyiz.

Yukarıdaki hatim duası muteber kaynaklardan derlenmiştir. Kur’an-ı Kerim hatim edildikten sonra veya Mevlid-i Şerif akabinde tek başına veya cemaat ile yapılabilir.

***

1 Comment

Yorum göndermek için buraya tıklayın

  • emeğinize sağlık çok güzel bir dua bizlerde faydalanıyoruz hakkınızı helal edin yasinden ve hatimden sonra okuyoruz emeği geçenlerden Allah razı olsun