Mesut Kilci Yazıları

Kayd

Kayd (Yazmak) Üzerine

Kayd kelimesi sözlükte, bir şeyi bir yere yazmak, bağ, bağlamak, sınırlamak, şart, deftere geçirmek, alakalanmak ve deftere geçirmek anlamlarına gelir. Yazmak bir fikrin, duygunun, düşüncenin, ya da bir olayın en anlamlı yönlerini yakalayarak kendimize özgü bir kavrayış, görüşe göre ortaya koyabilme kabiliyetidir.

Yazmak insanın kendi düşüncelerini, duygularını başkalarıyla paylaşmasıdır. Bir olay karşısında tepkilerini sunmasıdır. Bu bir bakıma bir eser meydana getirmektir. O halde yazmak zor değil zevkli bir iştir. Yazımızın gücü işlediğimiz konu hakkındaki bilgimizle sınırlıdır.

Eğer ele aldığımız konu hakkında bilgimiz kısıtlı ise, ne kadar zorlanırsak zorlanalım ortaya güzel bir eser çıkartamayız. Bunun için tarihi ve günlük sosyolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olalım ki gelecek hakkında feraset göstererek tahminde bulunabilelim.

Yazmak yaşadığımız çevreyi ve dünyayı tanıtmaktır. Kendimizi tanıtmaktır. Her şeyden önce kendimizi yaşadığımız coğrafya ya karşı mesul hissetmeliyiz. Bu coğrafyada ki problemleri ve çözüm yollarını dile getirmeliyiz. Ancak bu kanaatlerimizi hür görüş ve bir plan dâhilinde kayd altına almalıyız.

Yazmak için gerekli bilgiye ulaşmanın yolu okumaktan geçer.

Okumadan yazmak intihar etmek gibidir. Kişi okuduğunu anlamalı ve kavramalıdır. Eşya ve insanları her yönüyle gözlemelidir. Olayları sebep ve sonuçları arasındaki bağlantıyı düşünerek görmeye çalışmalıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) indirilen ilk beş ayette önce okumak, sonra yazmak emredilir.

Kur’an-ı Kerimde Kalem suresi bulunmaktadır. Bu surenin birinci ayetinde Allah(C.C) kaleme (Yazmaya) yemin etmektedir. İnfitar suresi on birinci ayette Yazıcı (Kayd edici) Meleklerden söz edilir. İnancımızda” ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır.” Buda okuma ve yazmak ile yerine getirilebilir,

Yazmak (Kayd) yazının icadı ile başlamıştır. Dünya kalemi, harfler, rakamlar İdris (A.S)ın icadı olarak bilinir. İlkyazı ve hesap bilgisi onun eseridir. O Matematikle birlikte müspet ilimlerin hepsiyle ilgilenmiştir.

Yazarak düşünmek dilin eli, elin dilidir. Gönlün tercümanı, iradenin ölçüsü ruhun aynasıdır. Yazı hafızanın yükünü hafifletir. Fikrin çalışmasına, kemale ermesine yarar. Yazana nam, okuyana şan verir. Sözün özü ”Söz uçar, yazı kalır.”

***

Yusuf Mesut KİLCİ
Eğitimci-Yazar

yusuf mesut kilci - Kayd

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

logo

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Kayd

Gönül Dağı Dizi Film

dizi