Blogspot

Kandil Geceleri

Kandil Geceleri Hakkında…

Ülkemizde, Müslümanların ihya ettiği kandil geceleri gelenektir, dini bir ibadet veya kutlama değildir. Bir tercihtir. İsteyen ihya eder. Tercihler eleştirilmez.

Kandil Geceleri, İslamiyet’in ilk yıllarında kutlaması olmayıp sonradan İslami bir gelenek olarak halk arasında ihya edilmiş olup, Osmanlılarda bu geceler bütün camilerin kandillerle aydınlatılması sebebiyle kandil gecesi olarak anılmaya başlanmıştır.

Binaenaleyh, kandiller İslami bir fariza değil, dini bir gelenektir. Peygamber efendimiz kutlamamıştır bu geceleri. Sahabe-ı kiram, tabiin ve dahi tebe-i tabiin tarafından kutlaması olmamıştır, el-hak doğrudur.

Peygamberimizden 300 sene sonra ortaya çıkan uygulamalardır. Araplarda kutlanan böyle geceler yoktur; el-hak doğrudur. Bid’at olarak görüldüğü için, bazı Müslümanlarca eleştirildiği konusu da doğrudur.

Mamafih, güzel bir uygulama olduğu, kişilerin kendilerini kontrol etmeye vesile kıldığı (nefis muhasebesinden geçirdiği), insanları dine ısındırdığı ve sosyal dayanışmayı pekiştirdiği göz önüne alındığında; kandillerin oldukça hayırlı bir geleneğe dönüştüğü de aşikardır ve bu da doğrudur.

Kavramları birbirine karıştırmadan hem dini vecibelerimizi hem de dini geleneklerimizi yerine getirmek lâzım geldiği de doğrudur. Yoksa bir zaman sonra geleneklerin, farzların yerini tutmaya başlayacağı da aşikardır ve el-hak doğrudur.

Velakin. Hayatı boyunca İslami hiç bir kaygı gütmemiş insanların; kandillerin dindeki yerini sorgulamak, fikir beyan etmek, ukalalık taslamak gibi bir haklarının olmadığını düşünüyorum. Kandiller, “Türklerin İslam’a soktuğu hurafelerdir” diyenlerle, İslam; Arapların dinidir diyenlerin aynı kişiler olması da ayrı bir paradoks.

Her halükarda, biz bu kandilleri ihya edeceğiz. Hayırlı kandilleriniz olsun dostlar!

Murat Altıntaş

***

Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleri camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakıldığından bu gecelere kandil geceleri denilmiş. Bazen Arapça “leyl” yani gece kelimesi eklenerek leyle-i Kadir, leyle-i Berat ve leyle-i Miraç şeklinde de kullanılır. *

Kandil tabiri, geceyi aydınlatmak demektir. Üç ayların bazı gecelerinde ibadete daha fazla önem verildiği için bu gelenek sonraları geceyi süsleyip aydınlatmaya kadar devam etmiştir.

Receb ayının ilk perşembe gecesi, Regaib yani rağbet edilen gece, mübarek üç ayların müjdecisidir. Büyük İslam alimleri rağbet kelimesini, ibadet ile değerlendirme olarak tanımlamışlardır.

Elbette karşıtları olan bir konunun abartanları da olur. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam yaşantımızda orta yolu tavsiye etmiştir. İnsanların sağlığına dikkat edip, işine, ailesine, dostuna ve tüm Müslümanlara sahip çıkması da büyük bir ibadettir.

Üç aylarda, sosyal dayanışmaya da önem verilmesi, insanlara iyi davranmak başta olmak üzere, imkanına göre maddi yardımda bulunmak, sadaka ve zekat vermek bu aylarda nurun ala nur olur.

Allah’ım! Bereket mevsimi üç ayların girmesi ile “Bize Recep ve Şaban’ı Mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır.” Amin

2024 mubarek gun ve geceler - Kandil Geceleri

**Kaynak:https://islamansiklopedisi.org.tr/

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Kandil Geceleri

Gönül Dağı Dizi Film

dizi