DERNEK

İnsan ve Sivil Toplum Örgütleri

İnsan ve Sivil Toplum Örgütleri

Sivil Toplum Kuruluşu deyince, devletten özerk vatandaşın gönüllülük ekseninde siyasal, ekonomik, toplumsal ve gündelik hayata dair sorunların çözümünde inisiyatif aldığı amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturduğu kurumlardır.

Toplumsal problemlere yerel makamların, yeterince eğilemediği durumlarda (STK) Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Fikir üretme, kamuoyu oluşturma, görüş bildirme hakkı dışında, yönlendirmek ve baskı yapmak da en önemli kozlarından birisidir.

Sivil Toplum Kuruluşları; hemşericilik bilincinin gelişmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Yaşadığımız kentte sahip çıkarak, yöresel kendi kültür değerlerimizi yaşadığımız kentin ortak kültür değeri olarak yaşatmak, sanatın birleştirici ve bilinçlendirici gücünü de kullanarak toplumda sosyal bir model oluşturup. Kendi değerlerimizi de etkinlikler yaparak tanıtarak gerçekleştirebiliriz.

Sosyal kalkınma alanında mahalle, komşuluk, akrabalık, yardımlaşma, hayırseverlik gibi milli, dini ve ahlaki değerlerimizi de yaşatacak insan gücünün yetişmesi içinde yatırımlar bu sayede yapılabilir.

Sorunlar karşısında “Bana ne”, “Beni ilgilendirmez” yerine Ortaklık Kavramı duyarlılığı oluşturarak farklılıklarımıza rağmen bir arada olabilme geleceğe güvenle bakabilme, toplumsal barış ve huzuru sağlayabiliriz.

Bizler yetişmiş olduğumuz Sivrihisar ilçemizin bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış her medeniyetin izlerini taşıyan zengin bir kültürün içerisinden gelmekteyiz. Bizi biz yapan o kadar ortak yönlerimiz olup, bu yönümüzü birlikte hareket etme, cesaretle birbirimizin farkında olarak, hemşericilik bilinciyle hareket ederek, en iyisini beraber yapmak gayretiyle, geleceğe odaklanıp, başarmak zorundayız.

Tüm bu yaklaşımları göz önüne aldığımız da sorunlarımızı, acılarımızı, kederlerimizi, sevinçlerimizi ancak bizden içimizden birisi daha iyi anlar ve sahiplenir. Bunu birlik içerisinde olduğumuz zaman sağlayabiliriz.

Ülkemizin geçmiş tarihte içerisinde, bulunduğu zor durumlardan örgütlenerek çıktığını tarihi örnekleri çoktur. Onun için örgütlü bir toplum olmanın hem kendimiz hem de ülkemiz için önemi büyüktür.

Buradan tüm hemşerilerime bir arada olmamın önemini kavramalıyız. İlçemize ait hangi Sivil Toplum Kuruluşu olursa olsun orada olmayı katılmayı ve destek vererek yaşatmaya çalışmayız.

Hiç bir toplum oturduğu yerde gelişemez, tek başına ayakta duramaz. Sivrihisar’ımızın menfaatini her türlü siyasi görüş ve düşüncenin, kişisel çıkarlarımız, menfaatlerimizin üzerinde görerek, BİR OLALIM, DİRİ OLALIM VE İRİ OLALIM.

SAYGILARIMLA 30.06.2015 Niyazi Koca

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - İnsan ve Sivil Toplum Örgütleri