Mesut Akdağ

İnsan Can Güç İkrar

İnsan Can Güç İkrar Adalet Kemal

Şimdi bunlar nedir diye soracaksınız. bunlar insanın hayata adım attıktan sonra ki manevi yolculuğu, terakkiyatıdır.

İnsan doğar can sahibi olur can sorumluluktur, yaşamaktır, çalışmaktır ve düşünmektir. Can sahibi olan insan hisseder. Düşüncelerini hisleri diri tutar, harekete geçirir. Hisleri ile canın varlığından haberdar olur.

Sorumluluklarını his dünyasında bir anlama dönüştürerek yerine getirebilir. Canın devamı için düşüncelerinin hayata geçmesi gerekir. Bunun içinde canını taşıyan bedeninin bir güce kuvvete ihtiyacı vardır.

İnsan bedende bir can sahibi olmasının yanında da bir güç kazanır. Bu güç, düşüncelerini davranışa dönüştürme becerisi ve kuvveti verir. Bir insanın hisleri ne kadar güçlü ve samimi olursa düşüncelerini ve davranışlarını hayata geçirme yetisi de o kadar sağlam olur.

İnsanın kendisine verilen canla kazandığı güçle davranışlarını, hareketlerini aldığı kararlarla yani ikrarıyla karar verme gücüyle yapar. İnsan hayatını devam ettirebilmek için çalışmaya yani harekete ve fiillere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını gücünden aldığı karalarıyla meydana getirebilmektedir.

İnsanın güç sahibi derken bedenen sağlıklı olarak yapabilme gücünü kastediyoruz. Bu minval üzere insan ne kadar güç sahibi olursa olsun karaları olmazsa düşüncelerini fiiliyata geçiremez. Düşünce ayrı karar ayrıdır. Düşünce his dünyasında zihninde bir şeyi canlandırır.

Bu canlandırdığı düşüncesini gerçekleştirmek için kara vermesi gerekir. Ancak aldığı kararlarıyla sorumluluklarını, düşüncelerini yerine getirip yaşantısını idame ettirecek ihtiyaçlarını giderir, rızkını temin için çalışır, yarınlarını bina etmek için hayallerini umutlarını düşünce süzgecinden geçirir.

Tabi ki, bu karalarını da adaletle yani olması gereken fillerle yapması gerekir. Adalet, bir kişinin kendisine ve hiç kimseye zarar vermeden düşüncelerini yerli yerinde harekete geçirerek fiiliyata dönüştürmesidir. İnsan adaletle işlerini yaparsa mutlu ve mesut bir hayat sürdürür.

İnsan yerli yerince davranış sergileyebileceği bu adaleti ancak haktan, Kurandan ve peygamberimizden ilham alarak gerçekleştirebilir. Evet, can sahibi olan ve bu canla güç kazanan insan, gücüyle özünü haktan alıp adaletli karar alarak kemale erer. kemal de insanın yaratılış gayesine fıtratına ulaşmasıdır.

Yemin olsun incire ve zeytine; (1 Sînâ dağına; (2) Ve şu güvenli şehre! (3) Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. (4 Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. (5 Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır. (6 Tin suresi

Mesut AKDAĞ

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - İnsan Can Güç İkrar

Gönül Dağı Dizi Film

dizi