ENGLISH

History of Sivrihisar

History of the town goes back to Hittite- the first Turkish civilizaiton in Anatolia. The town was named as “Sallpa” during Hittite period. It became the residential area of Phrygians in BC 700 and its name was “Spalya”. At that time the famous king way was passing through the town. (Ballıhisar – Pessinus)

Sivrihisar which took the name “Justinianapolis” at Byzantiums time was developed very much and Justinyan (AC 527-565) the most powerful emperor of Byzantium, gave his name to the town. During Kazvini history it was called Sibrihisar, then Seferihisar and after that it was called as Sivrihisar.

Seljukians invaded Sivrihisar in 1072 and settled here, and then they built many mosques, schools, inns, and bathes. At Sultan I Murat’s time the town wai included to the Ottoman lands.

Sivrihisar was a city center during Hittite. Phrygian, Roman, Byzantium, Seljuks period and at ruling of Bayezit and Kanuni. Then it became a town of Ankara til Cumhuriyet and then it has been a town of Eskişehir in 1912.

The lands of the town which hed been occupied by Greeks after 1. world War was saved on 20th September 1921.

GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF SİVRİHİSAR

It is the biggest town of our city. It is on the east of Eskişehir, 99 kms away. There is Ankara city and Günyüzü town on its east; Mahmudiye and Çifteler towns on the west; Mihalıççık town on the north; Afyon and Konya cities on the south.

It has a 2987 kilometers area and it is 1150 meters above the sea. The most important altitude of our town is Sivrihisar Mountains. The main river is Sakarya River.

The town has terrestrial climate. Because of the climate winters are cold and snowy and summers are hot and dry.

Turkish

Sivrihisar tarihi, Anadolu da ilk Türk uygarlığı olan Etiler’e kadar dayanır. İlçe Etiler devrinde “Sallpa” adıyla anılmıştır. MÖ. 700 yıllarında Frigler’in yerleşme yeridir, adı da “Spalya” olmuştur. O devirde meşhur kral yolu ilçe sınırları içindeki Ballıhisar Pessinus tan geçmektedir.

Bizanslılar zamanında “Justinianapolis” adını alan Sivrihisar çok büyümüş, Bizans’a en güçlü imparatoru Justinyen ( MS. 527-565 ) ilçeye kendi adını vermiştir. Kazvini tarihinde Sibrihisar, sonra Seferihisar adıyla anılmış ve Sivrihisar’a dönüşmüştür.

Selçuklular, 1072’de Sivrihisar’ı alarak buraya yerleşmişler ve şehirde birçok cami, medrese, han, hamam gibi eserler yapmışlardır. Sultan I. Murat zamanında da Osmanlı sınırlarına dahil olmuştur.

Eti, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu dönemleri ile Beyazıt ve Kanuni döneminde şehir merkezi; daha sonra Cumhuriyet yıllarına kadar Ankara’ya ve 1912 yılında da Eskişehir’e bağlı bir ilçe olmuştur.

1. Dünya savaşından sonra Yunan işgaline uğrayan ilçe topraklan 20 Eylül 1921’ de işgalden kurtulmuştur.

SİVRİHİSAR’IN COĞRAFİ YAPISI

İlimizin en büyük ilçesidir. Eskişehir’in doğusunda, 99 km uzaklıktadır Doğusunda Ankara ili, Günyüzü ilçesi, batısında Mahmudiye ve Çifteler ilçeleri, kuzeyinde Mihalıççık ilçesi, güneyinde Afyon ve Konya illeri vardır.

Yüz ölçümü 2987 kilometrekare olup denizden yüksekliği 1150 metredir. İlçemizdeki en önemli yükseltiler Sivrihisar Dağlarıdır. Başlıca akarsuyu Sakarya Nehridir.

İlçemizde karasal iklim türü hakimdir. İklim özelliği itibariyle Sivrihisar’da kışlar soğuk ve kar yağışlı yazları ise sıcak ve yağışsız geçmektedir.

***

Sivrihisar Appearance Of The World Centre
20.09.2009
Bora KAVAS

İngilizce – Türkçe

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - History of Sivrihisar

Gönül Dağı Dizi Film

dizi