Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler Tarihi Eserler ve Turizm

Hamdi Baba ve Türbesi

– HAMDİ BABA –

Babası Şeyh Baba Yusuf Hazretleri gibi çağının ileri gelen din büyüklerindendir. Selçuk Medresesinde icazet aldıktan sonra vaizlik yapmıştır. Bir süre de müderrislik yaparak birçok kaynaklarda fazlaca bahsedilmemesine rağmen Sivrihisarlı Veli Şeyh Baba Hamidullah diye isminden bahsedilmektedir.

Şeyh Baba Yusuf Hazretleri Hac dönüşü kendisini karşılayanlara hitaben:
– Beni değil, oğlum Hamdi’yi karşılayın ve tebrik edin, diyerek onun daha küçük yaşta keramet sahibi bir kişiliğe sahip olduğunu beyan ettiği söylenmektedir. Kabri Kurşunlu Cami’nin bitişiğinde kendi ismiyle marûf türbededir. 

Hamdi Baba da Ahi büyüğüdür. Yazma eserleri olduğu söylenmektedir. Ancak bunlar da kayıptır. Şeyh Baba Yusuf Hazretlerinin diğer oğulları Sofi Baba ile Hamid Baba da babaları ve kardeşleri Hamdi Baba gibi dini İslama hizmet halkasının bendesi olmuş ve ahirete bu vasıflarla irtihal etmişlerdir. İkisinin kabri de aynı türbededir.

TÜRBESİ

Kurşunlu Cami-i Şerifinin hemen ön bitişiğinde üstü kapalı Hamdi Baba Türbesi vardır. Hamdi Baba Türbesinin ziyaretçisi çoktur, büyük velilerdendir. Halkımız tarafından hürmet ve saygı görmektedir. Bilhassa çocuğu olmayan kadınlar türbede iki rekat namaz kılıp, Hamdi Babanın Ruhuna yasini şerif veya 11 ihlâs bir fatihayı şerif okuyup dilek dileyip, şayet Allah bana hayırlı bir çocuk verirse sevabı Hamdi Babaya olmak üzere, Allah Rızası için kurban keseceğim derse, Allah’ta onun dileğini inşaallah kabul ederde çocuğu olur. Gelip tekkede kurban keser etini fakirlere dağıtır. Kendisi yemez.

Hamdi Baba Tekkesinin eski Tekkeşinlerinde Âsâ, sancak gibi, mukaddes Emânetler varmış. Maâlesef bunları tekke ve zâviyeler kapatıldığı zaman, o tarihteki Sivrihisar evkaf memuru, hepsini almış dağıtmış. Asa nerede? Sancak nerede? Kitaplar nerede bilinmiyor. Geniş tafsilât için, Ahmet Atmacanın “Sivrihisar’da yetişen Ünlüler ve Menkibeleri” kitabında vardır meraklılar oradan okurlar.

Sivrihisar köyleriyle beraber evliya yatağıdır. Sivrihisar ve köylerinde 104 evliya metfundur. Ne mutlu Sivrihisarlıyım diyenlere ammâ: Abdestli olarak bu evliya kabirlerini, zaman zaman ziyaret etmek gerekmektedir. En azından üç ihlâs bir Fatiha okumak görevimizdir ve vefa borcumuzdur. Böyle yapanlara o evliyaların yardımları olur. Hem bu dünyada, hemde öteki dünyada unutmayalım.

***

Ahmet Bican ATMACA – Sivrihisar’da Yetişen Ünlüler

Ahmet KILIÇASLAN – Sivrihisar Örf ve Adetleri

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

logo

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Hamdi Baba ve Türbesi

Gönül Dağı Dizi Film

dizi