Dualar inanç

Bayram Günü Duası

Bayram Günü Duası

Dua vakti

bayram dua - Bayram Günü Duası

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddûs,

Ya Rabbim! İsm-i Azamın Hakkına, Resul-i Ekrem (ASM) hürmetine, Kur’an-ı Azimüş-şanın hakkına, bütün Esma-ül hüsna hürmetine, bu mübarek bayram hürmetine.. Bütün kardeşlerimin ve onların evlatlarının, eşlerinin ve sevdiklerinin ve cümlemizin maddi-manevi kalbi ve ruhi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle.

Cümlemizi maddi-manevi Hafız isminle muhafaza eyle. Bizlere  İman-ı kamil ve hüsn-ü hatime ver. Nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle. Cennet-ül Firdevs’ te mesud eyle. Rü’yet-i Cemalinle müşerref eyle. Dertlerimize devalar, hastalıklarımıza şifalar, borçlarımıza edalar, yüzümüze ve ruhumuza nur, kalplerimize sürurlar ver.

Yâ Rabbim! Bütün inananları ve onların evlatlarını, eşlerini, sevdiklerini ve cümlemizi; Her türlü kaza, bela, fitne, günah ve musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri her türlü ateş ve azaptan muhafaza eyle. Günahlarımızı affeyle. Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle. Bizleri öyle bağışla ki, hiç sorgu sualimiz kalmasın.

Bizlere; Kur’an ve İman hizmetine layık hal ve ahlak ver. Son nefesimize kadar imana ve Kur’an’a hizmetkar eyle. Rızan dairesinde ömür sermayemizi istihdam eyle.

Ya Rabbim! Bütün kardeşlerimi ve onların evlatlarını, eşlerini, sevdiklerini ve cümlemizi sana ait ilimlerle ilimlendir. Senin esma, sıfat ve şuunatını anlamayı, idrak etmeyi ve temiz bir ayna olmayı nasip eyle.

Allah’ım seni hakiki sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi seni sevmeye yaklaştıracak şeyleri sevmeyi nasip eyle. Senin tarafından sevilmeyi ikram eyle. Sana hakiki kul, Habibine layık ümmet eyle. Ya Rabbim! İmanı ve İslam’ı bizim ve sevdiklerimizin kalplerinde ve ruhlarında hakim ve daim eyle.. (Amin.)

Ya Rabbim! Anne- babamızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, eşlerimizi, akrabalarımızı, bütün kuran talebelerini ve ümmeti Müslümanları ve cümlemizi; AFÜV isminle afveyle. GAFUR isminle mağfiret eyle. SETTAR isminle ayıplarımızı setreyle. FETTAH isminle kalp ve ruhlarımızı iman ve Kur’an’a aç.

KEŞŞAF isminle bütün letaifimize esma ve sıfatının hakikatlarını keşfeyle. MUTAHHİR isminle günah, sefahet, dalalet ve gaflet kirlerimizi temizle. MÜZEYYİN isminle bizleri iman, marifet ve muhabbetullah ile süslendir.

RAHİM isminle rahmet eyle. MÜHEYMİN isminle imanımızı muhafaza eyle. KAHHAR isminle din düşmanlarını kahreyle. VEHHAB isminle dünyamızda ve ahiretimizde hayırlar ver. REZZAK isminle maddi-manevi rızkımıza bereketler ihsan eyle. HAFİZ isminle maddi-manevi her fenalıktan cümlemizi koru. KERİM isminle ikram eyle. MÜCİB isminle dualarımızı kabul eyle.

VEDUD isminle seni sevmeyi ve senin sevgini nasip eyle. VELİY isminle senin dostluğunu bize ver. HAMİD isminle bizi sana çok şükür ve hamd edenlerden eyle. MUHYİ isminle ölü ve cansız latifelerimizi, kalb ve ruhumuzu hayatlandır. KAYYUM isminle bizleri iman ve İslam’da, ibadet ve takvada, hizmet ve davada kaim eyle.

BERR isminle mahşerde bizi beraat ettir. TEVVAB isminle tevbelerimizi kabul eyle. MUĞNİYY isminle bizleri manen zenginleştir. MANİ’ isminle dinimize ve hizmetimize zarar verecek her şeye mani ol. HADİ isminle (Özellikle Yavrularımıza) hidayet ver. SABUR isminle her türlü sıkıntıya karşı bizlere sabır ver.

Ya Rabbim! dualarımızı İsm-i Azam hürmetine, ve okuduğumuz Hatimleri , Cevşenleri makbul ve kabul eyle. Amin

***

ALINTIDIR

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın