Camiler

Aziz Mahmud Hüdai Camii

Sivrihisar Aziz Mahmud Hüdayi Camii

sivrihisar aziz mahmut mosque - Aziz Mahmud Hüdai Camii

This mosque was built by Aziz Mahmut Hüdai in 1591. As it was rebuilt later, it was called new mosque, It was built in wooden style by using big and half circles. Its minaret was built in 1894. The minaret’s length is 26 meters.

1591 yılında Aziz Mahmud Hüdayi tarafından yaptırılan ve bu isimle anılan cami, 1893 yılında yeniden yaptırma derecesinde büyük bir onarım gördüğünden dolayı Yeni Cami denmişti. Daha sonra tekrar önceki adı verilerek Aziz Mahmud Hüdai Cami olmuştur.

Eski minare temellerinden anlaşıldığı kadarı ile cami daha ön tarafta iken yıkılmış, H. 1311/M. 1893 tarihinde Kaymakam Mahmud Bey zamanında yeniden yaptırılmıştır. Cami 1914 yılında bir onarımdan daha geçmiştir.

Kapladığı alan 796 m2. dir. İç mekan 17.5 x 21.5 m = 376.25 m2. (son cemaat yeri dahil) 15.5 x 16  =248 m2.

Sivrihisar Karacalar mahallesi, Ceylan Sokak’ta, demirciler ve arabacılar arastasın­da çarşı cami durumundadır. 319 ada 5 parsel numarada Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.

yeni cami saat - Aziz Mahmud Hüdai Camii

Cami, ortası büyük, çevresi yarım kubbeler şeklinde bağdadi ve ahşap tarzında inşa edilmiştir. Minaresinin 1894 yılında yapıldığı şerefe altında iki kuşak bulunmakla, inşa sırasında birinci kuşaktaki yüksekliğin kafi görülmediği ve yükseltildiği anlaşılmaktadır.

Aziz Mahmud Hüdai Camine, Edirne ve İznik kadılıklarında bulunan ve İznik kadılığı sırasında rivayete göre yolların tesviye edilmediği gerekçesi ile, IV. Murad tarafından (1043/1633) idam ettirilen Hüdayi Hazretlerinin torunlarından, Abdülvehhab’ın buraya ait vakfiyeleri vardır.

1. Vakfiye – Abdulvehhab bini Ahmed Efendi, bini Mustafa 130 adet kitabı Anadolu Sivrihisar kazasındaki ceddim Mahmud-u Hüdayi’nin Cami Şerifindeki kütüphaneye vakfettim.

2. Vakfiye- Sivrihisar’da yeni yaptırdığını 80 odalı bir han, iki bab dükkan ve ceddim Mahmud Efendinin vakfına muttasıl bir bab oda, bir kıta bahçeyi ceddim Mah­mud Efendinin Cami’nin imam, müezzin, cüzhanlığına, Hazinedar Cami ile Akçeşme’ye ve Ümit Çeşmesine sarf edilmesine dair vakfedir. Sene 1120/1708 Mahmud paşa Mahk. Küçük Evkaf 623 S. 162 No: 3402

sivrihisar aziz mahmut cami - Aziz Mahmud Hüdai Camii

Caminin minare külahı patlamış ve yıllardan beri yıkılma durumunda iken, Ekim 2000 tarihinde, Tarihi Eserleri Koruma Derneği önderliğinde hayırsever birkaç kişi tarafından, takribi bir milyar lira sarf-edilerek külah yenilenmiş, paratoner takılmış ve şerefesi yenilenmiştir.

Daha evvel uzun yazışmalardan sonra Vakıflar’dan ümit kesen halk, yangın tehlikesi arz eden cami elektriğini yenile­tmişti. Bu caminin ser-mahfeli uzun yıllar çocuklara Kur’an öğretme yeri olarak kullanıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2016 yılında caminin restorasyonuna başladı.

Bu cami şerifte uzun yıllar merhum Raşit Saçıkara, merhum Hasan Hüseyin Sayın imamlık, Ömer Kırgız müezzinlik yaptılar. Hizmeti geçenlerden Allah razı olsun.

hudaicami 1 - Aziz Mahmud Hüdai Camii

Orhan KESKİN
Bütün Yönleriyle Sivrihisar, 2017
Foto: Sivrihisar Belediyesi

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

logo

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Aziz Mahmud Hüdai Camii

Gönül Dağı Dizi Film

dizi