Blogspot

Andreas David Mordtmann

– Andreas David MORDTMANN –

(1811-1879) Alman şarkiyatçısı.

andreas david mordtmann - Andreas David Mordtmann

Hamburg’da doğdu. Johanneums isimli meşhur bir okulda öğrenime başladı ve burada klasik dillerdeki yeteneğiyle dikkat çekti. 1829 yılında babasının ölümü üzerine bir ilkokulda yardımcı öğretmen oldu ve bir süre özel dersler verdi. Birçok Avrupa dilinin yanında Arapçayı da çok iyi bilmektedir. Kiel Üniversitesi Felsefe Fakültesi kendisine doktor unvanı verdi. Aynı yıl diplomat Sievenking’in gayretleriyle İstanbul konsolosluğuna tayin edildi ve Prusya’nın Almanya’da birliği sağlamasına kadar bu görevini sürdürdü. 1860’ta yeni kurulan Ticaret Mahkemesi’nde hâkimlik yapmaya başlayarak Osmanlı Devletinin hizmetine girdi. 1872-1873 yıllarında İstanbul’da yayımlanan Alman taraftarı Phare du Bosphore gazetesinin yayın müdürlüğünü ve başyazarlığını yaptı. 1877’de Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından Mekteb-i Mülkiyye’nin coğrafya hocalığına tayin edilinceye kadar herhangi bir görev almayarak kendisini İlmî ve edebî çalışmalara verdi. 31 Aralık 1879 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu İstanbul’da öldü. Çok sayıda uluslararası İlmi dernek ve akademinin üyesiydi.

Mordtmann’ın İlmi faaliyetleri esas itibariyle üç alanda yoğunlaşmıştır. Bunların birincisi Anadolu’da yaptığı seyahatlerdir. Anadolu’nun çeşitli yerlerini gezerek gördüklerini geniş bir şekilde kaydetmiş, özellikle mevcut yerleşim merkezlerinin antik dönemle olan bağlantılarını ortaya çıkarmaya, eski adlarını tespit etmeye ve buralarda yaşayan insanların dini, etnik ve ekonomik durumlarını açıklamaya önem vermiştir. Osmanlı Devletindeki gelişmeleri diplomat gözüyle değerlendirip haber haline getirmiş ve Alman kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla düzenli bir şekilde dergi ve gazetelerde neşretmiştir. Bunlar haber olmaktan öte bir Alman diplomatının gözüyle Osmanlı Devletindeki gelişmeleri tasvir etmesi açısından tarihi kaynak olarak önemlidir. İç Anadolu bölgesini ziyareti (1860) sırasında Eskişehir’in ilçesi olan “Sivrihisar” adı Andreas David Mordtmann tarafından kullanılmıştır.

Kaynak url:diyanetislamansiklopedisi.com/mordtmann-andreas-david/

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

Sivrihisar Web Medya

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Andreas David Mordtmann

Gönül Dağı Dizi Film

dizi