Camiler

Akcami

Ak Cami Sivrihisar’da ilk yapılan camilerden olduğu için çok eskidir. Minaresi 12/08/1793 yılında Hacı Ahmet tarafından yaptırılmıştır. 1944 yılında enkazı satılmak üzere yıkılmıştır. Daha sonra Orhan Keskin tarafından cami tekrar yaptırılmıştır. 28 Ekim 1994 Cuma günü ibadete açılmıştır.

Ak Mosque is in Demirci Street in Sivrihisar. It is one of the first mosques in Sivrihisar because of that it is very old. Its minaret was built by Hacı Ahmet in on 8 December, 1793. It was demolished in ‘1944 to sell its wreck. Than, it was rebuilt by Orhan Keskin. It was opened for pray on 28 October, 1994

Sivrihisar Demirci Mahallesinde Orhan Keskin Sokak ta tapunun 466 Ada, 11 parselinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.

Kırkların namaz kıldığı yer olarak bilinen ve Sivrihisar’da ilk yapılan camilerdendir. Bu ismi; beyaz sıvalı olmasından ziyade, Anadolu’nun Türkler tarafından iskanında bu mahalleye yerleşen “akça” boyundan aldığı söylenir. Eski caminin kıblesinin güneye dönük olması bu caminin eski camilerden olduğuna ayrı bir delildir.

Camiden sonra yapıldığı anlaşılan mina­re kitabesinde “innel hasenat yüzhibnes- seyyiat bena hazih il minare Hacı Ahıned sene semani mieteyn elf (1208 H / 1793- 94 M) yazılıdır. “Muhakkak hasenat seyyiati yok eder. (İyilikler kötülükleri yok eder. Hud Suresi Ayet 114) Bu minare 1208 H/1793 M. yılında Hacı Ahmet tarafından yaptırıldı.

1944 yılında enkazı satılmak sureti ile yıktırılan cami, kıble kesimi uzun dikdörtgen şeklinde, üç sahınlı mihrab karşısındaki iki tas sütun dışında ahşap direkli, dış duvarları 98 cm. kalınlığında bir yapı idi. Mermer direklerin biri şehitlikte, diğeri Hoşkadem Camii dış kapısı yanındadır. Eskiden girişi mihrap karşısındaydı. Yanındaki ikinci giriş, kadınlar bölümü olarak da kullanılan içten kapı ve pencere ile camiye bağlantılı, altında tekye bulunan sıbyan mektebine aitti. Minare, anıt eser olduğundan Mimar Süleyman Yücel’in çizdiği ve Prof. Dr. Hasan Gönen’in statiğini yaptığı projeye göre, Sivrihisar İslâmî ilimler Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulundan gerekli onayı almış Reşat ve Hakan Sönmez adlarına; dayıları, zikri geçen vakıf kurucularından Orhan Keskin tarafından cami yapımı gerçekleştirilmiştir.

Giriş kapısı üzerindeki yazı, Avukat Muhittin Keskin’e aittir. Kapının yanla­rındaki Selçuki motifli geçmeler Hamamkarahisar Camii kapı üzerinde; vaktiyle mevcut olan; aslından kopye edilip konmuştur. Cami 28 Ekim 1994 Cuma günü Eskişehir Müftüsü Fahrettin Aşık tarafından dualarla ibadete açılmıştır. 2001 yılında da kubbeye ısı yalıtımı ile alüminyum kaplanmıştır. Allah maddi ve manevi afetlerden korusun. Tüm katkıda bulunanlardan Allah razı olsun.

* * *

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin
 

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Web Site Hakkında

logo

Sivrihisar Şehrengizi

sivrihisar sehrengizi 1 - Akcami

Gönül Dağı Dizi Film

dizi