Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler

Abdülvehhab

Şeyh Abd-i Vehhab

Tahtalı Evliya ismi ile maruf bu zatın mezarı, Erkek Sanat Okulu yeni adı ile Endüstri Meslek Lisesi avlusu ortasında kaldığından, Sivrihisar Müftüsü Orhan Ersoy’dan aldığımız fetva uyarınca 1970 yılında Tarihi Eserleri Koruma Derneği olarak Kumluyol mezarlığında hazırla­nan kabrine toprağı ve kemikleri ile bir tabut içerisinde nakledilmişti, ilk yattığı yerde türbe duvarlarının içinde kalan, hatırımda kaldığına göre dört kabirde açılmış toplanan kemikler Şeyh Abd-i Vehhab’ın mezarı yanına yaptırılan san­duka şeklindeki toplu mezara defnedilmişti. Mezar şahidesi olarak da bunlar­dan Cami Kebir imamlarından olduğu anlaşılan ve taş üzerinde sarık altında: “….dedim el hükmü lillah razıyım her emrine; Çün ezelden böyle eylemiştir zülcelal el-muhtaç ila rahmeti rabbihi’l gafur. Hatib i Cami Kebir, Süleyman Efendi’nin ruhu için fatiha 15 Safer 1265 H/ 1848 M.” yazısı bulunan mezar sahi­desi konmuştu.

Şeyh Baba Yusuf Abd-i Vehhab’ın Sivrihi­sar’da yattığından bahisle

“Sahabenün fakih ü evraı dır.

Saha ehli vü emced escaı dur.

Selâm olsun onun ruhuna her bar Hüda ruhini itsün gark-u envar” demektedir.

Yeni dile çevirdiğimizde: “Peygamberimizin sahabelerinden fıkıh ilmine sahip en takva, çok cömert, çok şerefli ve en şecaatlilerinden (cesurların­dan) di. Her an onun ruhuna selâm ol­sun. Cenab-ı Hak ruhunu nurlara gark etsin.”

Şeyh Baba Yusuf’un; (şeceresine göre) ye­dinci göbekten dedesi Şeyh Abdülvehhab’dır. Nasıl kabul edilirse edilsin me­zar kitabesinde belirtildiği üzere Anado­lu’da ilk iman ateşini yakanlardandır. Allah şefaatlerine nail etsin.

* * *

Sivrihisar’da Yetişen Ünlüler

Orhan Keskin, Bütün Yönleriyle Sivrihisar, İstanbul 2001

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Abdülvehhab